​ ČR se bude podílet na přípravě rakety Ariane 6

​  ČR se bude podílet na přípravě rakety Ariane 6

Česká delegace v ESA pod vedením ministerstva dopravy se minulý týden prosadila proti připomínkám Švýcarska a Španělska a úspěšně zajistila ČR vstup do volitelného programu ESA pro přípravu nových nosných raket.

Jednání Programové rady ESA pro nosné rakety bylo podle zástupců resortu náročné. Švýcarská a španělská delegace, které se obávaly toho, že české firmy připraví jejich podniky o zakázky, si od ESA vyžádaly doplňující informace. Švýcarská delegace navíc požádala o odložení hlasování, což v dané situaci odpovídalo blokaci rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že pro schválení návrhu bylo potřeba jednomyslného souhlasu všech 12 států, které se tohoto programu již účastní, bylo třeba situaci neodkladně řešit jednáním s příslušnými oponenty. Hlasování bylo proto odloženo až na úterý 5. července a v pondělí večer i úterý ráno česká delegace se švýcarskou stranou projednávaly sporné body tak, aby byla ujištěna, že české firmy neusilují o zakázky, které jsou švýcarskou národní prioritou. Druhý den v odpoledních hodinách členské státy jednomyslně rozhodly, že se ČR stala třináctým státem v ESA, který se bude na vývoji a výrobě rakety Ariane 6 podílet.

Řada českých firem, které se roky věnují přípravě technologií pro nosné rakety, se konečně dočkala vstupenky do exkluzivního klubu Ariane 6. Po letech napjatého čekání se jim otevřel přístup do dodavatelského řetězce firmy Airbus Safran Launchers, která za Ariane 6 zodpovídá.

První let nosné rakety Ariane 6 se uskuteční v roce 2020 a do rutinního provozu se raketa dostane kolem roku 2023. Počítá se s tím, že se bude vyrábět 20 až 30 let a že se celkem bude jednat až o stovky raket.

Pro projekt Ariane 6 vláda vyčlenila na základě doporučení ministerstva dopravy a ministerstva financí částku 25,1 milionu €. Tento příspěvek na vývoj a přípravu průmyslové produkce otevírá v ČR možnost dlouhodobé výroby systémových komponent s vysokou přidanou hodnotou. Na zakázky pro nosné rakety se v ČR připravuje řada firem. Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ), a. s., který bude aktivity Ariane 6 v ČR koordinovat, jedná již s českými firmami, jako například Aerotech Czech, s. r. o., o konkrétních vývojových a výrobních zakázkách.

(lan)

www.czechspaceportal.cz

spinner