Chytrý systém pro zúčtování jízdného v Moravskoslezském kraji obdržel cenu SDT

Chytrý systém pro zúčtování jízdného v Moravskoslezském kraji obdržel cenu SDT

Systém zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny v prostředcích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji získal v červnu na 16. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018 cenu Sdružení pro dopravní telematiku v kategorii řídících systémů.

Tento projekt využívající k odbavení cestujících v prostředcích veřejné dopravy bankovních karet a dynamického výpočtu nejvýhodnější ceny jízdného podle počtu a délky uskutečněných jízd s garancí maximální ceny je po Londýnu druhou implementací na světě. Investorem této akce byl Koordinátor ODIS, s. r. o., který v Moravskoslezském kraji zajišťuje organizaci veřejné dopravy.

„Dopravní telematika reprezentuje významnou část dopravy, která se v současné době velmi dynamicky rozvíjí. Díky schopnostem těchto chytrých nástrojů dokážeme řešit optimalizaci využití dopravní infrastruktury i celých dopravních systémů,“ uvedl k možnostem dopravní telematiky Roman Srp, prezident Sdružení pro dopravní telematiku.

„Je to obrovské ocenění naší práce a našich vizí, které uvádíme v Moravskoslezském kraji do života a neustále zlepšujeme naše služby ve veřejné dopravě,“ řekl Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region, který za zřizovatele společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., cenu převzal.

Princip revolučního odbavení cestujících v Moravskoslezském kraji spočívá v tom, že cestující nevolí před ani při nástupu žádnou jízdenku, nemusí vědět, v jaké zóně nebo přes kolik zón pojedou, nemusí vědět, jak dlouho pojedou, pouze přiloží při nástupu do dopravního prostředku svou bankovní platební kartu k validátoru. Systém na konci dne vypočítá nejvýhodnější jízdné a strhne mu tuto částku z platební karty. Inovativnost projektu je ve způsobu odbavení, kdy cestující používá bankovní kartu v rámci výše popsaného principu, tzv. variable fare. Co se týká samotné implementace principu, byl systém ODIS MSK druhým na světě a prvním v ČR, který jej implementoval.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli jako první v České republice a druzí v Evropě realizovat takto revoluční systém, který usnadní cestujícím jejich odbavení, a ještě ušetří peníze,“ uzavřel Martin Rejzl, generální ředitel společnosti XT-Card, a. s., která implementaci odbavovacího systému realizovala.

„Koordinátor veřejné dopravy Moravskoslezského kraje KODIS je v rámci českých podmínek velice úspěšný. Již dlouho má integrovaný celý kraj, což při 1,5 milionu obyvatel a několika velkých městech nebyl jednoduchý úkol. Kraj má několik významných měst a tvorba IDS je složitější než u kraje, který má jediné centrum. Kodisu se tak podařilo taktéž významné dopravně-inženýrské řešení, které je v ČR unikátní,“ řekl Jiří Matějec, viceprezident SDT.

Kraji se podle něj daří dobře uplatňovat telematické technologie v rámci celého systému. Začátky sahají do konce devadesátých let, kdy se zaváděly odbavovací systémy, postupně se přecházelo přes informační systém až k dispečerským a nyní přichází doba, kdy je třeba to vše propojit a naučit se komunikovat s dalšími systémy kraje a měst.

„Využití systému zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny je mimo jiné elegantní způsob, jak přilákat nahodilé cestující do veřejné osobní dopravy. Výsledkem má být to, že lidé, kteří se rozhodují mezi individuální a veřejnou dopravou, dají přednost té veřejné, a to bez obav, že se zdrží sháněním jízdenky. Tržby tak sice nejspíše nevzrostou, ale jde o to, aby se vozidla odstavovala před městy a v centrech se více využívala veřejná doprava. A toto je, myslím, velice nadějná cesta,“ dodal Jiří Matějec.

(lan)

Foto: ODIS

spinner