​Aimtec mění vedení, novým CEO bude Pavel Boháč

​Aimtec mění vedení, novým CEO bude Pavel Boháč

19.6. - Plzeňská konzultační a technologická firma Aimtec, která od roku 1996 podporuje výrobní a logistické společnosti na cestě digitální transformace, mění své vedení. Poprvé v její historii nebude v čele ani jeden ze zakladatelů. Firmu svěřují do rukou zkušeného manažera, dosavadního ředitele divize zabývající se problematikou plánování a práce s daty, Pavla Boháče (na snímku uprostřed).

„Našim zákazníkům slibujeme, že pro ně nebudeme dodavatel, ale partner provádějící je digitalizací – nekončícím procesem změny, který má za cíl podpořit udržitelnost a odolnost jejich businessu. Abychom tomuto slibu mohli dlouhodobě dostát, museli jsme se i my zamyslet nad tím, jak chceme Aimtec vést v dalších letech,“ uvedl Roman Žák, jeden ze zakladatelů společnosti, a dodal: „Spolu s Jaroslavem Follprechtem jsme v čele firmy skoro tři desítky let a hledali jsme cestu udržitelnosti našeho podnikání. Jak předat exekutivní řízení a zároveň zůstat managementu k dispozici s našimi zkušenostmi.“

Jaroslav Follprecht a Roman Žák budou oba působit v dozorčí radě, odkud budou mít možnost dohlížet na naplňování dlouhodobé strategie a hodnot společnosti, které jsou pro Aimtec naprosto zásadní.

„Úkolem Pavla nebude jen rozvíjet obchodní aktivity a navyšovat tempo inovace našich řešení, ale také řídit růst společnosti při zachování silné firemní kultury. Tu vnímají nejen zaměstnanci, ale i zákazníci jako naše hlavní odlišení od konkurence,“ doplnil Jaroslav Follprecht, stávající CEO a druhý ze zakladatelů.

Pavel Boháč se více než deset let, už od svého příchodu do společnosti Aimtec, zabývá oblastí pokročilých plánovacích systémů. V roce 2016 se ujal vedení divize APS (Advanced Planning and Scheduling), kde měl jako ředitel prostor zdokonalit svůj leadership a prohloubit svou konzultantskou praxi. Věnoval se přípravě a realizaci strategických plánů, obchodním a presale aktivitám a produktovému managementu, a to nejen v rámci divize, ale s přesahem do podnikání celé společnosti.

„Za dobu mé práce pro Aimtec jsem měl možnost detailně poznat nejen naše řešení, ale i to, jak lidsky fungujeme mezi sebou na projektech a mimo ně. Zároveň jsme s majiteli probírali celou řadu námětů, které bych do aktivit firmy rád promítl v následujících měsících i v delším horizontu. Jde především o rozvíjení spolupráce s korporátními zákazníky nebo zintenzivnění naší přítomnosti na dalších trzích, jako jsou Německo nebo USA,“ načrtl svou představu Boháč.

Právě jeho vize, spolu s výsledky a osobními předpoklady, přesvědčily dozorčí radu i zakladatele společnosti, aby ho vybrali jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici nového CEO. Tuto roli Pavel převezme k 1. 7. 2024, což otevírá novou kapitolu pro něho i pro Aimtec.

(lan)

Foto: Aimtec

Na snímku zleva jsou Jaroslav Follprecht, stávající CEO a jeden ze zakladatelů společnosti, Pavel Boháč, CEO od 1. 7. 2024, a Roman Žák, druhý ze zakladatelů.

spinner