Zeptali jsme se

Zeptali jsme se JUDr. Jakuba Hradce, výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů

Zeptali jsme se JUDr. Jakuba Hradce, výkonného ředitele České kanceláře
pojistitelů

„Jaký je momentálně aktuální počet nepojištěných vozidel?“

„Odhadovaný počet nepojištěných provozovaných vozidel se dnes pohybuje kolem 120 tisíc, počet nepojištěných škod se zafixoval zhruba na třech tisících za rok. K těmto pozitivním číslům jsme se postupně dopracovali po zavedení příspěvku nepojištěných vozidel v roce 2009. Před zavedením příspěvku se počet nepojištěných vozidel blížil dvojnásobku a nepojištěných škod bylo více než pět tisíc ročně.

„Můžete reagovat na záměr skupiny poslanců zrušit tento příspěvek za nepojištěná vozidla? Jaký bude důsledek tohoto kroku?“

„Jde o nesystémový krok, který nabourává stabilitu celého systému povinného ručení. Díky příspěvkům nepojištěných do Garančního fondu ČKP nemusí doplácet na nepojištěné škody motoristé, kteří povinné ručení řádně platí. Před rokem 2009 byl Garanční fond ČKP financován dominantně pojišťovnami, které pochopitelně tento náklad započítávaly do cen povinného ručení. Poslanci i přes pravděpodobné zrušení příspěvku nepojištěných projevili zájem zachovat princip financování nepojištěných škod motoristy bez řádně uzavřeného povinného ručení. Očekávám proto, že v nejbližší době bude muset být nalezeno nové řešení financování Garančního fondu ČKP, které nahradí příspěvek nepojištěných.“

„Jedním z důvodů hovořících pro zrušení tohoto příspěvku je podle některých poslanců množství chyb při oslovování majitelů údajně nepojištěných vozidel. Šlo by nějak chybám zabránit?“

„Toto vnímáme jako zástupný argument pro zrušení příspěvku nepojištěných. Naprostá většina odeslaných výzev byla v pořádku nebo za chybu mohl motorista, který se neřídil zákonem. Na eliminaci chyb v datech z Centrálního registru vozidel (CRV) a od pojišťoven jsme průběžně pracovali. O tom svědčí i dohoda o spolupráci s ministerstvem dopravy na přípravě nového systému výměny dat mezi ČKP a CRV. Za celou řadu chyb ale mohly tzv. polopřevody vznikající při změně vlastníka vozidla. Polopřevody ale naštěstí ruší novela zákona 56/2001 Sb., účinná od 1. ledna 2015. I tento problém by se tedy vyřešil bez zrušení příspěvku nepojištěných. Z tohoto pohledu se tak jeví jako největší problém iniciativa lidí, kterým nevyhovovalo ani placení povinného ručení, ani dočasné vyřazování vozidla z evidence, ani platba příspěvku nepojištěných. Právě ti nejvíce přesvědčovali poslance o tom, že systém není funkční, byť opak byl pravdou.“

„Jak se podle ČKP zrušení garančního poplatku projeví na růstu sazeb pojištění motorových vozidel?“

„Pokud by došlo ke zrušení příspěvku nepojištěných bez náhrady, pak lze očekávat, že by došlo k nárůstu počtu nepojištěných vozidel a nepojištěných škod. Zároveň dlouhodobě roste výše škod z povinného ručení. V garančním fondu by tak vznikl deficit, který by musely pokrýt pojišťovny. Tyto náklady by odpovídaly zdražení povinného ručení v řádech stovek Kč. Věřím ale, že k nespravedlivému scénáři, kdy na nepojištěné škody, respektive na neplatiče povinného ručení, budou doplácet poctiví motoristé, nedojde a podaří se brzy najít přijatelné náhradní řešení za zrušený příspěvek nepojištěných.“

Tomáš Johánek

spinner