Garanční fond

Začínají první soudní řízení proti neplatičům povinného ručení

Začínají první soudní řízení proti neplatičům povinného ručení

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) pokračuje ve svém úsilí o snižování počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích. Od loňského ledna, kdy se novou legislativou zpřísnily sankce proti neplatičům povinného ručení, již odeslala přibližně 273 tisíc výzev k zaplacení sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP. Od neplatičů již vyinkasovala přes 217 miliónů Kč.

Kvůli nezaplacení sankčního příspěvku ČKP měsíčně podává stovky žalob. Ještě před dvěma roky bylo v České republice každé deváté vozidlo nepojištěné. Na konci letošního října to bylo již jen každé dvanácté vozidlo. Cílem ČKP je snížit ve střednědobém horizontu podíl nepojištěných na celkovém počtu registrovaných vozidel pod dvě procenta. A to i za cenu velmi důsledně vymáhaných postihů.

Rozumní majitelé se pojišťují

„Ti rozumnější si již své věci v souvislosti s povinným ručením do pořádku dali – i pod vlivem preventivní informační kampaně ČKP. Stále však zůstává významná skupina majitelů vozidel, kteří povinné ručení neplatí. Patrně z určité rezistence a mylného dojmu, že se na ně třeba nepřijde,“ řekl výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. Opak je podle jeho slov pravdou. „Máme dostatek nástrojů k tomu, abychom nepojištěná vozidla identifikovali a jejich majitele dříve či později obeslali s výzvou k zaplacení sankčního příspěvku do garančního fondu,“ zdůraz-nil. Podle aktuálních statistik bylo v České republice ke konci letošního září 598 tisíc nepojištěných vozidel. Od loňského ledna jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, povinni hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu ČKP. Sazba se podle druhu vozidla pohybuje od 20 do 300 Kč denně, u osobního vozu 50 nebo 70 Kč denně. Součástí příspěvku jsou i náklady uplatnění a vymáhání. Příspěvek nenahrazuje pojištění. Pokud tedy nepojištěné vozidlo způsobí škodu, poškozenému ji uhradí ČKP z garančního fondu a následně celou částku vymáhá po nepojištěné osobě.

Nepodceňovat hrozbu soudních žalob a exekucí

Povinné ručení je ze zákona povinné. „Pokud majitel vozidla neplní své zákonné povinnosti, vozidlo nemá pojištěno, pak je povinen zaplatit sankční příspěvek. Pokud jej nezaplatí, je naprosto korektní, že je na něm tento postih důsledně uplatňován, v konečném důsledku i včetně soudní žaloby či exekuce,“ komentuje Ivan Fíber ze společnosti EOS KSI Česká republika. „Při uplatňování postihu na neplatičích povinného ručení jsme zpravidla velmi efektivní, a proto bych skutečně velmi doporučil, aby lidé placení povinného ručení nepodceňovali a předešli tak finančním postihům, které mohou být v případě nereflektování výzev a upomínek značně vysoké,“ dodal.

Tažení proti neplatičům bude pokračovat

Intenzita ČKP v uplatňování sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu se postupně zvyšuje. Za celý loňský rok bylo odesláno 132 762 výzev a od neplatičů povinného ručení bylo do garančního fondu inkasováno 65,5 milionu Kč. Za prvních devět měsíců letošního roku již bylo odesláno 139 716 výzev (tedy více než za celý loňský rok) a od neplatičů bylo inkasováno 151,6 milionu Kč. Tažení proti neplatičům bude pokračovat minimálně se stejnou intenzitou i v následujících letech. „Naším cílem je další snížení počtu nepojištěných vozidel, snížení počtu nepojištěných škod, tempa růstu nákladů garančního fondu a také příspěvku platících klientů pojišťoven do garančního fondu,“ uvedl Jakub Hradec. „Praxe jednoznačně potvrzuje, že nejdražší je to povinné ručení, které nemáte,“ dodal.

Tomáš Johánek

spinner