Mgr. Jan Matoušek (ČAP) pro DN

Vývoj sazeb povinného ručení závisí na postoji pojišťoven

Vývoj sazeb povinného ručení závisí na postoji pojišťoven

Výsledky povinného ručení z posledních let naznačují, že by se sazby tohoto pojištění měly dále zvyšovat. Podle nového výkonného ředitele České asociace pojišťoven Mgr. Jana Matouška ale záleží na obchodní strategii jednotlivých pojišťoven, které se mohou rozhodnout, že budou povinné ručení dotovat z jiných pojistných produktů a sazby nezvýší.

„Jak se vyvíjí v letošním roce pojistný trh, jak chce asociace řešit zejména stále prodělečné povinné ručení?“

„Bilance havarijního pojištění i povinného ručení je nepříznivá, oba pojistné produkty jsou již několik let ve ztrátě způsobené propadem na straně příjmů a růstem nákladů. U havarijního pojištění pojistné stále klesá, u povinného ručení se již situace začala pomalu zlepšovat a sazby mírně rostou. Naše analytické a statistické oddělení dodává pojišťovnám cenné informace o vývoji trhu, nemáme však žádnou možnost, jak ovlivňovat ceny pojištění. Je pak na pojišťovnách, jak se k těmto informacím postaví a aplikují je ve svých obchodních modelech. Desetiprocentní ztráta segmentu povinného ručení je v tuto chvíli sice silným varovným signálem pro pojišťovny, avšak v žádném případě neznamená žádné ohrožení pro samotné motoristy – klienty pojišťoven.“

„Budou se v příštích letech dále zvyšovat sazby povinného ručení?“

„Výsledky povinného ručení v letošním roce opět naznačují, že by se zdražit mělo, nikdo přece nechce podnikat se ztrátou. Na druhou stranu ale neznám obchodní strategie pojišťoven, které se klidně mohou rozhodnout, že budou povinné ručení dotovat z jiných pojistných produktů, a prostě nezdraží. Pokud budu vycházet výhradně z čísel, která vykazuje tento segment, pak zde ročně chybí zhruba dvě miliardy Kč, což představuje zhruba desetiprocentní ztrátu povinného ručení. K této situaci se budou muset pojišťovny nějak postavit a logickým krokem by byla úprava cen pojištění.“

„V loňském roce nová legislativa výrazně promluvila do výnosů povinného ručení (NOZ, příspěvek hasičům…). Jaký byl skutečný dopad těchto novinek?“

„Trh povinného ručení byl v mírné ztrátě i před účinností nového občanského zákoníku, ale šlo o ztrátu pouze v řádu jednotek procent. Nová legislativa se do výsledku promítla opravdu výrazně a díky nedostatečnému zdražení povinného ručení skončil tento produkt vloni v již uvedené desetiprocentní ztrátě a letošní výhled na bilanci povinného ručení je velmi podobný. V září roku 2013 přišla Česká asociace pojišťoven s analýzou dopadů účinnosti nového občanského zákoníku, odvodu do Fondu zábrany škodám i paušální úhrady zásahů hasičů na segment povinného ručení. Tehdy jsme hovořili o tom, že závazky pojišťoven po zavedení této nové legislativy vzrostou až o tři miliardy Kč. Přestože k ustálení judikatury dojde u tak složité normy, jakou je občanský zákoník, až za řadu let, už nyní vidíme, že v některých oblastech jsme náš odhad spíš podhodnotili, a lze očekávat, že náklady pojišťoven i nadále porostou.“

„Chystají se nějaké další legislativní změny, které se dotknou pojistného trhu?“

„Pojištění motorových vozidel se dotýká zejména novela zákona 168/1999 Sb., na které pracuje ministerstvo financí. V tuto chvíli se vyhodnocují zejména dopady rozhodnutí Soudního dvora EU v kauze Vnuk a na odborné úrovni se diskutuje o tom, zda je česká legislativa v tomto směru v souladu s tou evropskou. Pokud se bude tento zákon novelizovat, tak by se nemělo zapomenout na financování nepojištěných škod z Garančního fondu ČKP. Hrozí totiž, že v brzké době již začnou poctiví motoristé doplácet na škody neplatičů a to by bylo velmi nespravedlivé.“

Tomáš Johánek

Mgr. Jan Matoušek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Věnuje se také problematice podpory výchovy a vzdělání z pozice předsedy správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělání.

spinner