Platební morálka

V platební morálce pokulháváme za ostatními státy

V platební morálce pokulháváme za ostatními státy

PRAHA (23.7.) – Česká republika z pohledu platební morálky i nadále pokulhává za našimi sousedy. Ukázala to čerstvá analýza společnosti ČSOB Factoring, která se dlouhodobě zabývá jejich sledováním a analýzou platební morálky firem. Z té vyplývá, že české firmy ve druhém čtvrtletí letošního roku hradily své závazky za 77 dní, což je srovnatelné s neutěšenou situací ze začátku roku.

Nejviditelnější prodloužení inkasa zaznamenali dodavatelé do zdravotnictví, kteří průměrně čekají na své peníze 117 dní. Naopak nejlépe jsou na tom dodavatelé do automobilového průmyslu, a to i přes to, že prodej motorových vozidel u nás v poslední době klesá. Firmy na Slovensku se oproti těm českým vyrovnávají s placením svých závazků lépe. Průměrně zde čekali dodavatelé služeb a zboží v minulém čtvrtletí průměrně jen 53 dní.

Podle dat platební morálky společnosti ČSOB Factoring se ukazuje, že ve druhém čtvrtletí letošního roku české firmy průměrně hradily za své závazky až za 77 dnů. „Vyplývá z toho, že za druhý kvartál nedošlo v ČR ke zlepšení v průměrné návratnosti pohledávek a mnoho subjektů se tak i nadále může potýkat s nedostatkem provozního kapitálu a to jim pochopitelně brání v jejich rozvoji. Přesto se objevují firmy, kterým i v tomto období rostou tržby a přicházejí s námi projednat profinancování pohledávek vznikajících z nových zakázek.“ řekl Jindřich Horák z ČSOB Factoring.

Obrnit trpělivostí se dlouhodobě musí zejména subjekty dodávající do zdravotnictví, kde se tradičně průměrná návratnost pohledávek pohybuje nad hranicí stovky dní. Za druhý kvartál se dokonce prodloužily průměrné úhrady o pět dní na 117. O stejný počet dní si pohoršili dodavatelé do potravinářství, kterým chodily platby průměrně za 78 dní. Nejlépe na tom je tradičně automobilový průmysl, který je z celého přehledu nejukázněnější a kde se ve druhém kvartálu zkrátilo inkaso na 57 dní.

Se svou průměrnou 77denní platební morálkou zůstává Česko v porovnání s ostatními státy hříšníkem. „Nejvíce si v uplynulém čtvrtletí polepšilo Slovensko, kde došlo ke zkrácení doby inkasa na 53 dní. Hlavním důvodem tohoto výkyvu byl zvýšený objem inkasovaných pohledávek od slovenských firem z automobilového průmyslu v druhém kvartálu.“ řekl Jindřich Horák z ČSOB Factoring. Z dat této společnosti dále vyplývá, že o čtyři dny si naopak pohoršili dodavatelé služeb a zboží v Německu a naopak ke zkrácení průměrné návratnosti pohledávek, o stejný počet dnů, došlo ve Francii. Celkově lze tedy konstatovat, že vývoj platební morálky u sledovaných zemí je stabilní a odpovídá makroekonomické situaci jednotlivých zemí.

spinner