Operativní leasing

UniCredit Leasing: Produktem budoucnosti je operativní leasing

UniCredit Leasing: Produktem budoucnosti je operativní leasing

UniCredit Leasing potvrdil v prvním čtvrtletí letošního roku svou pozici největšího poskytovatele nebankovního financování v České republice. Společnost je úspěšná zejména při financování dopravní techniky. Na připravované novinky v letošním roce, ale i na poslední trendy v oblasti leasingu jsme se zeptali Petra Fišera, ředitele divize Korporátního financování UniCredit Leasing.

„Jakými novinkami a produkty chcete oslovit své klienty v letošním roce?“

„Především bych chtěl zdůraznit, že ačkoli UniCredit Leasing před více než dvaceti lety v České republice začínal s leasingovými produkty, dnes jsme univerzální společností, která již nenabízí pouze leasing, ale rovněž běžné úvěrové produkty a splátkový prodej. I v letošním roce budeme pokračovat v produktovém rozšiřování své univerzálnosti.

Dalším směrem, kterým se letos ubíráme, je prohlubování spolupráce s našimi partnery v oblasti značkového financování. Již jsme rozjeli řadu akčních nabídek na financování dopravní techniky, další během letošního roku plánujeme. UniCredit Leasing rovněž odstartoval projekt tzv. Komoditní linie, tedy nový obchodní model zaměřený na spolupráci s malými a středními obchodními partnery a prodejci. Jde o modifikaci oblíbeného značkového financování. Projekt Komoditní linie je zaměřen na výhodné financování transportní techniky, zemědělské, stavební a komunální techniky, gastronomie, ICT a tak dále.“

„Sledujete nějaký nový trend ve financování nákladních a užitkových vozidel?“

„Z dosavadních letošních statistik za první čtvrtletí jsme zaznamenali 15procentní nárůst zájmu o financování nákladních automobilů oproti stejnému období loňského roku. A prozatímní odhady za další měsíce ukazují na to, že se budou čísla pohybovat nad rokem 2011 i nadále. Stále větší oblibu si vedle finančního leasingu LeaseTruck a úvěrových produktů FinTruck a CreditTruck získává operativní leasing OperativeTruck.

Česká republika tak v podstatě kopíruje vývoj v západní Evropě. Klienti chtějí přirozeně platit pouze za skutečné náklady a opotřebení vozu, neproduktivní činnosti přesouvají na financující společnosti. Je pravda, že operativní leasing těžké dopravní techniky je u nás na rozdíl od vozidel do 3,5 tuny v počáteční fázi, ale bezesporu půjde o produkt budoucnosti. V případě financování prostřednictvím operativní formy leasingu je pro klienta jediným zásadním nákladem aktuální výše nájemného a neplatí pro něj omezení minimální délky financování, jako je tomu například u finančního leasingu.“

„Čím si vysvětlujete zvyšující se zájem o operativní leasing?“

„V rostoucím zájmu o operativní leasing se spojují dva faktory. Jednak je to finanční a daňová atraktivita, kdy klient platí fixní měsíční splátky. Leasingová splátka je při-tom nákladovou položkou. Výhodou je i snížení množství vázaného kapitálu v účetní bilanci nebo úspora mzdových a časových nákladů. Navíc v mezinárodních účetních standardech je operativní leasing mimobilanční formou financování. Firmy účtující podle těchto standardů si tak mohou odlehčit rozvahu a vylepšit některé klíčové ukazatele.

Druhým faktorem je možnost přenést kompletní péči o vozový park na leasingovou společnost, a to včetně údržby, administrativy, pojištění a podobně. Každý produkt, jak finanční, tak operativní leasing, má své výhody, které podnikatelé ocení podle konkrétních požadavků a potřeb.“

„Jak byste charakterizoval typického klienta UniCredit Leasing žádajícího o leasingové financování?“

„Charakteristický klient využívající nebankovní financování je ze segmentu malých a středních firem a jeho hlavní motivace spočívá především v optimalizaci cash-flow. Předmět financování totiž nevstupuje do majetku společnosti a leasingové splátky jsou provozním nákladem. To je společným jmenovatelem všech produktů nebankovního trhu, tedy i finančního a operativního leasingu.“

Tomáš Johánek

spinner