Fleet management

UniCredit Fleet Management dosáhnul historicky nejlepších výsledků

UniCredit Fleet Management dosáhnul historicky nejlepších výsledků

PRAHA (21.5.) – Společnost UniCredit Fleet Management, s.r.o. uzavřela v roce 2012 nové obchody v objemu 797 milionů Kč, což je ve srovnání s rokem 2011 nárůst o více než 31 procent. Počet pronajímaných vozidel prostřednictvím operativního leasingu se v průběhu roku 2012 pohyboval na hranici 2500. Rok 2012 se tak stal obchodně nejúspěšnějším v historii společnosti UniCredit Fleet Management.

Nárůst nových obchodů pozitivně ovlivnil hospodářský výsledek. Společnost UniCredit Fleet Management dosáhla v roce 2012 čistého zisku 37,1 milionu Kč, což je ve srovnání s rokem 2011 nárůst takřka o 19 procent (31,2 milionu Kč). „Hlavním cílem našeho plánu pro rok 2012 byl růst nových obchodů a hospodářského výsledku. V letošním roce se UniCredit Fleet Management zaměřuje především na zkvalitňování služeb směrem ke spolupracujícím vendorům a dosažení meziročního růstu nových obchodů,“ uvedl Václav Levý, jednatel společnosti UniCredit Fleet Management.

UniCredit Fleet Management, s.r.o., dceřiná společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., zahájila svou činnost v roce 2003. Portfolio služeb společnosti zahrnuje nejenom samotné financování formou operativního leasingu osobních a užitkových vozů, ale i řadu doprovodných služeb od objednání a přihlášení automobilů, přes pravidelný servis, evidenci nákladů souvisejících s provozem vozidla, likvidaci pojistných událostí až po prodej vozu při jeho výměně.

spinner