Výsledky pojistného trhu

Statistika ČAP: Neživotní pojištění v minulém roce mírně posílilo

Statistika ČAP: Neživotní pojištění v minulém roce mírně posílilo

PRAHA (28.1.) – Předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 1,1 procentního bodu na celkových 115,2 miliard korun. Výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) ovlivnil v loňském roce především pozitivní vývoj neživotního pojištění. Životní pojištění, které několik let drželo pojistný trh v kladných číslech, v loňském roce naopak pokleslo o 0,7 procentní­ho bodu.

Neživotní pojištění meziročně vzrostlo o 2,3 procentního bodu, a to zejména díky situaci v pojištění motorových vozidel. „Povinné ručení překonalo po dvouleté pauze úroveň ročního předepsaného pojistného 20 miliard korun a posílilo o 4,6 procentního bodu,“ komentuje výsledek výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. Ten zároveň upozorňuje na to, že i když ve srovnání s předpisem povinného ručení za rok 2013 lze vnímat nárůst o 900 milionů korun jako výrazný posun, stále platí, že tato částka nemůže pokrýt veškeré nové závazky povinného ručení (NOZ, FZŠ, HZS). Odhadované navýšení závazku totiž činí tři miliardy korun.

Předepsané pojistné v havarijním pojištění zrychlilo tempo růstu v posledním čtvrtletí o dvě desetiny procenta, za celý rok 2014 však navýšení představuje pouhé jedno procento, což neznamená příliš velký posun pro zlepšení technického výsledku produktu. Po zpomalování dynamiky podnikatelských pojištění v předchozím sledovaném období došlo v závěru roku k jeho opětovnému posílení na 1,6 procentní­ho bodu.

V oblasti životního pojištění se předepsané pojistné snížilo ze 46,4 miliardy korun v roce 2013 na 46,1 miliardy korun v roce 2014, což představuje rozdíl 0,3 miliardy korun. K poklesu přispívají téměř srovnatelným dílem produkty s jednorázově placeným pojistným (-0,8 %) a produkty s běžně placeným pojistným (-0,7 %), jejichž pokles je pro další vývoj trhu mnohem významnější, neboť jednorázově placené produkty v sobě nezahrnují významné krytí pojistných rizik. Nová obchodní produkce v životním pojištění poklesla o 7,6 procentního bodu a z celkového pojistného kmene meziročně ubylo 200 tisíc smluv (pokles o 3,3 %).

Situaci v oblasti běžně placeného životního pojištění mohl částečně ovlivnit turbulentní vývoj, související s daňovou uznatelností soukromého životního pojištění, ke kterému koncem roku došlo. Ve srovnání posledního čtvrtletí roku 2014 vůči stejnému období roku 2013 totiž předepsané běžně placené životní pojištění pokleslo dokonce o 1,5 procentního bodu. „Existuje sice riziko, že se pokles předepsaného pojistného za životní pojištění s běžně placeným pojistným v dalších obdobích z možného důvodu změny režimu daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění ještě prohloubí. Pevně však věřím, že se v dlouhodobém časovém horizontu bude jednat jen o pokles přechodný,“ uzavírá Tomáš Síkora.

(tj)

spinner