JUDr. Ing. Jakub Hradec (ČKP) pro DN

Řádní platiči pojistného doplácejí na neplatiče

Řádní platiči pojistného doplácejí na neplatiče

V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona 168/1999 Sb., která zrušila příspěvky nepojištěných do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Z těchto příspěvků se financovaly nepojištěné škody. Na to, co se konkrétně změnilo v souvislosti s touto novelou, jsme se zeptali výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů (ČKP) Jakuba Hradce.

„Od poloviny ledna platí novela zákona o pojištění motorových vozidel. Co se konkrétně změnilo, co přinesla nového pro majitele motorových vozidel?“

„Mohlo by se zdát, že jde pouze o nepodstatnou změnu v zákoně, ona ale má poměrně zásadní vliv na dvě skupiny motoristů – poctivé pojištěné majitele a provozovatele vozidel a na druhé straně neplatiče povinného ručení. Neplatičům povinného ručení byla novelou zrušena povinnost přispívat na nepojištěné škody, tato povinnost tak byla přenesena na pojišťovny a jejich klienty.“

„Proč je jízda s vozidlem bez povinného ručení riziková, co hrozí majiteli podobného vozidla?“

„Za jízdu bez povinného ručení hrozí ve správním řízení pokuta ve výši od pěti do 40 tisíc Kč. Mnohem větším nebezpečím pro nepojištěné vlastníky vozidel je ale riziko způsobené dopravní nehody. V takovém případě sice za motoristu zaplatí škodu Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, následně ji ale vymáhá na nepojištěném viníkovi. A nejde o zanedbatelné částky. Jen v loňském roce přesáhlo vyplacené plnění ve 125 případech čtvrt milionu Kč, z toho ve 33 případech dokonce milion Kč. Právě splacení takových částek bývá pro nepojištěného viníka často nepřekonatelný finanční problém s dopady na celou rodinu. Nepříznivá byla i bilance nepojištěných nehod se smrtelným zraněním, při těch vloni zemřelo 24 lidí.“

„Jak se pojišťovny vyrovnají s tím, že vypadnou příjmy od neplatičů do garančního fondu? Odnesou to ti, co si řádně pojištění platí, na zvýšených sazbách?“

„Pochopitelně existuje souvislost mezi náklady, které pojišťovnám generují například legislativní změny, a cenami pojištění. Změna zákona, která zrušila příspěvky nepojištěných do garančního fondu, se pochopitelně v sazbách povinného ručení promítne. V současnosti jsou ještě nepojištěné škody financované z prostředků, které do garančního fondu uhradili nepojištění motoristé na základě dříve zaslaných výzev. Až budou tyto prostředky vyčerpány, začnou opět do fondu přispívat pojišťovny a ty adekvátně zdraží pojištění svým klientům. Přes sedm milionů platičů povinného ručení tak bohužel bude muset doplácet na asi 120 tisíc neplatičů.“

(tj)

spinner