Ing. Libor Bosák (ČSOB Leasing) pro DN

Poptávka po nebankovním financování se stále zvyšuje

Poptávka po nebankovním financování se stále zvyšuje

I v době ekonomické stagnace roste poptávka podnikatelů po nebankovních leasingových a úvěrových produktech. Na to, v čem tkví jejich kouzlo a pro financování jakých komodit je podnikatelé nejvíce využívají, jsme se ptali Libora Bosáka, předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB Leasing a člena představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Jak se aktuálně vyvíjí poptávka po nových leasingových a úvěrových obchodech?

„Podle našich výpočtů na základě dat z České leasingové a finanční asociace vzrostl za první pololetí letošního roku trh leasingových společností meziročně o více než jedno procento, pokud do výpočtu nezapočítáme fotovoltaické projekty. Ty měly v předchozích dvou letech spíše charakter výjimečné komodity, která se v takové míře běžně na leasingovém trhu nefinancuje. Obecně platí, že pokud ekonomika sklouzne do stagnace, reaguje na to poklesem v rámci dosahovaných objemů nových obchodů také leasingový trh. Zároveň však platí, že pokud má ekonomika přejít ze stagnace do růstu, jsou jedním z jejich hnacích motorů právě investice do majetku, které financují leasingové společnosti. Lze říci, že leasingové společnosti svým financováním a službami podporují přidanou hodnotu a rozvoj českého podnikatelského sektoru.

Pokud mají čeští podnikatelé obstát před zahraniční, mnohdy velmi dravou konkurencí na trhu, musí investovat do obdoby a modernizace svých výrobních prostředků, do nových technologií a podobně. Na financování těchto investic jsou leasingové společnosti na trhu experty, a to nejenom šíří produktové nabídky a kvalitou doprovodných služeb, ale zejména rychlostí reakce a kvalitou distribuce.“

Leasingové společnosti financují především majetek. O co je aktuálně největší zájem? Který segment trhu roste?

„Pro český trh dlouhodobě platí, že leasingové společnosti financují stěžejně dopravní techniku. V letech 2009 a 2010, kdy se v České republice plně projevil dopad finanční krize, pozastavila řada podnikatelů investice do majetku, a to zejména v komoditě strojů a zařízení. Nemodernizovat nebo neobnovovat tento majetek však nelze věčně, takže již od roku 2011 došlo k opětovnému nárůstu poptávky i v tomto segmentu. Pokud se podíváme na aktuální trendy, roste financování osobních automobilů a těžké dopravní techniky, u které byl markantní významný meziroční nárůst v minulém roce, a to včetně financování autobusů a zemědělské techniky. Česká republika má historicky rozvinutý průmysl. Není tedy překvapením, že velké množství zákazníků využívá služeb leasingových společností na financování pořízení či užívání výrobních zařízení například v segmentu strojírenství i v dalších oborech podnikání.“

Jak si vysvětlujete poměrně výrazně rostoucí zájem o operativní leasing?

„Operativní leasing je skutečně na nebankovním trhu svou dynamikou nejvíce rostoucím produktem. Pokud porovnáme meziroční růst nově uzavřených obchodů v prvním pololetí 2011 a 2012, vzrostl jejich objem o 17 procent. V meziročním srovnání činil podíl operativního leasingu v prvním pololetí 2011 v rámci leasingových produktů 32 procent, v meziročním srovnání letošní poloviny roku je to již 44 procent. V tomto růstu však osobně nevidím žádnou náhlou revoluční změnu, jde spíše o přirozený vývoj a dospívání českého trhu. V České republice je tento produkt stále méně rozšířen a používán než na trzích západní Evropy. Operativním leasingem lze financovat nejenom automobily, ale například také speciální dopravní techniku, manipulační a skladovou techniku (kolovou techniku), výpočetní a kancelářskou techniku či speciální stroje a zařízení. V rámci operativního leasingu mohou firmy využívat také další doprovodné služby, které se mohou v rámci jednotlivých společností lišit.“

Využívá se stále ve velké míře leasing na financování silničních dopravních prostředků, především užitkových vozů a autobusů?

„Ano, využívá. V dnešní době však již není nabídka pro podnikatele omezena pouze na leasing. Umíme k němu nabídnout i alternativní finanční produkty podle přání a požadavků zákazníků. Potřebuje-li podnikatel pořídit a užívat dopravní prostředek na kratší či delší dobu a zároveň dosáhnout rovnováhy ve své bilanci, doporučíme mu finanční leasing. Chce-li užívat dopravní prostředek na kratší dobu a je zvyklý se o něj dále starat, nabídneme mu opět finanční leasing nebo alternativně účelový úvěr. Nechce-li se však o dopravní prostředek starat, jen ho užívat a mít kompletně zajištěny služby, o které zaplatí více v porovnání s účelovým úvěrem či finančním leasingem, navrhneme mu operativní leasing se službami.“

Které produkty na leasingovém trhu mají stálou a rostoucí úroveň?

„Je to především operativní leasing a účelový úvěr na financování pořízení předmětů. Částečně jde o přirozený vývoj, kdy zákazníci očekávají produktově stále širší nabídku. Významný vliv na poptávku po určitém typu produktu mají však i legislativní změny, především prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu a tím snížení atraktivity tohoto produktu v případě, že chce firma financování na kratší dobu. Další negativní dopad na strukturu zájmu spotřebitelů o finanční leasing měl zákon o spotřebitelském úvěru, do kterého byl nad rámec příslušné evropské direktivy včleněn také finanční leasing, aniž by byla reflektována jeho specifika. Tím byla de facto znemožněna jeho nabídka spotřebitelům. Oboru i českým podnikatelům by prospělo, pokud by došlo ke zkrácení minimální zákonné doby trvání finančního leasingu.“

Zastavme se závěrem u českého trhu s nebankovními produkty. Jak si vedeme ve srovnání se zeměmi Evropské unie? Je zde situace odlišná?

„V zásadě je obdobná, trh v České republice je již vyspělý a srovnatelný s trhy západní Evropy. Pokud se podíváme na produktovou strukturu západních trhů v porovnání s trhem u nás, je v těchto zemích o něco více zastoupený leasing v porovnání s úvěry na financování předmětů, což je dáno mimo jiné i uvedenými legislativními omezeními v České republice.“

Denisa Ranochová

spinner