Pojištění motorových vozidel

Pojišťovny vyplácejí více peněz, pojištění stále prodělává

Pojišťovny vyplácejí více peněz, pojištění stále prodělává

Vloni zahájené zdražování povinného ručení letos přibrzdilo své tempo, kvůli důsledné segmentaci se pojistné zvyšuje zejména nejrizikovějším skupinám motoristů. Meziročně se průměrné pojistné navýšilo pouze o 30 Kč na 2775 Kč. Rychleji než příjmy z pojistného ale rostou náklady na pojistná plnění poškozeným. Vyplývá to z informací České asociace pojišťoven.

V roce 2014 se ukázalo, že pro pokrytí nákladů spojených s novým občanským zákoníkem by bylo třeba vybrat na pojistném o 1,9 miliardy Kč více než v předchozím roce, v letošním roce navíc znovu vzrostly náklady na pojistná plnění, a to o dalších 320 milionů Kč. Na pojistném však pojišťovny letos vyberou pouze o 380 milionů Kč navíc. Celková bilance povinného ručení proto bude opět výrazně nepříznivá a další zdražování bude zřejmě nezbytné. Pojišťovny rozšiřují a vylepšují produktovou nabídku, a to jak v segmentu povinného ručení, tak v oblasti havarijního pojištění. Zájem o havarijní pojištění dlouhodobě roste, přesto je stále havarijně pojištěna jen zhruba čtvrtina vozidel. Motoristé na havarijním pojištění oceňují zejména nízkou cenu a rozsah rizik, který je možné pojistit.

Povinné ručení je stále ve ztrátě

Průměrné pojistné u povinného ručení kleslo od roku 2007 do roku 2013 o zhruba 30 procent. V roce 2013 se trend otočil a pojistné začalo mírně zdražovat. Do současnosti však zdražilo povinné ručení průměrně pouze o tři procenta. „Meziroční nárůst nákladů na pojistná plnění sice není tak dramatický jako v roce 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, nicméně se ukazuje, že dopady tohoto zákona ještě stále nejsou konečné. Pojišťovny tak zřejmě budou i v následujících letech vyplácet na odškodném poškozeným více peněz,“ komentoval situaci Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. Nedostatečný růst pojistného a pokračující nárůst nákladů na pojistná plnění povede i letos k nepříznivé bilanci segmentu povinného ručení, která se přiblíží desetiprocentní ztrátě.

Sazby havarijního pojištění mírně klesají

V porovnání s povinným ručením ceny havarijního pojištění nadále mírně klesají. Od roku 2007 do roku 2014 toto pojištění zlevnilo průměrně již o 31 procent (z částky téměř 13000 Kč na necelých 9000 tisíc Kč). Kromě silné konkurence má na cenu havarijního pojištění vliv i cena nových vozidel, která v posledních letech klesala. „Havarijní pojištění sice není povinným pojištěním, nicméně riziko škody na vozidle je opravdu velké. Průměrná škoda hrazená z havarijního pojištění dosahuje zhruba 25 tisíc Kč, přitom průměrné roční pojistné se pohybuje pod 9000 Kč, u starších vozidel fyzických osob dokonce pod hranicí 5000 Kč. Průměrná škoda na vozidle v případě odcizení či vandalismu přesahuje částku 50 tisíc Kč. U totálních škod na autech, které za sebou zanechá například povodeň, se škoda často přehoupne i přes několik set tisíc korun. Silné krupobití v Praze v roce 2010 za sebou nechalo během pár hodin škodu na vozidlech za zhruba 1,3 miliardy Kč,“ uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Přesto je prý proti těmto rizikům havarijně pojištěna pouze čtvrtina vozidel.

Tomáš Johánek

spinner