Anketa Dopravních novin

Pojišťovny: Rostou náklady, porostou i sazby

Pojišťovny: Rostou náklady, porostou i sazby

Přední české pojišťovny, které jsme oslovili v rámci stručné ankety, potvrzují trend, o kterém hovoří i zástupci České asociace pojišťoven (ČAP) – nová legislativa zvyšuje výdaje na likvidaci pojistných událostí, nutně se tedy musí navyšovat i sazby povinného ručení.

Jak se budou pro příští rok měnit sazby povinného ručení u vaší pojišťovny?

Václav Bálek, Allianz pojišťovna

Základním pravidlem pro určování sazeb pojistného na další období je předchozí škodní průběh konkrétního klienta, a to v zásadě bez ohledu na to, zda se sazby ať již povinného ručení nebo havarijního pojištění, respektive připojištění plošně zvyšují, snižují, případně zů-stávají stejné. Na druhou stranu je nutné říci, že plošná výše nákladů na pojistná plnění neustále roste. I bez ohledu na zavedení nového občanského zákoníku rostly náklady na odškodňování i za předchozí právní úpravy, a to zejména v případě škod na zdraví. V oblasti plechových škod potom dochází k tomu, že nejčastěji bourané části vozidel jsou stále složitější, tedy nákladnější na opravu. Dnes už má velká část vozidel například parkovací senzory, standardem je lakování nárazníků, stále více vozidel má xenonová světla a podobně. Zavedení nového občanského zákoníku tento růst nákladů jen umocnilo. Kromě přímých nákladů rostou nebo dokonce nově vznikají další náklady – například v souvislosti se zavedením příspěvku pojišťoven na činnost integrovaného záchranného systému. Z výše uvedených důvodů tedy dojde k mírnému navýšení základních sazeb povinného ručení v řádu několik procent.

Renata Čapková, Česká podnikatelská pojišťovna

V důsledku změny občanského zákoníku výrazně vzrostla výše náhrad u odškodnění za újmy na zdraví. Na vyšší výplaty pojistného plnění mají nově také vliv odvody pojišťoven do Fondu zábrany škod a za výjezdy hasičů k dopravním nehodám. Pojišťovny musí zajistit, aby i do budoucna byly schopny dostát stále rostoucím závazkům z tohoto typu pojištění. Lze tedy očekávat, že pojišťovny budou muset pokračovat v započatém zvyšování cen povinného ručení.

Jan Marek, Česká pojišťovna

Příští rok se dá očekávat růst cen povinného ručení, a to v souvislosti s několika legislativními opatřeními, která vstoupila letos v platnost (a jejichž vliv na pojištění se nyní posuzuje). Situaci tedy aktuálně vyhodnocujeme. Nicméně ve flotilovém pojištění je základem především posouzení jednotlivé flotily z hlediska její škodní historie a dalších parametrů, a proto je cena výrazně individualizovaná. To bude platit i pro rok 2015.

Petr Milata, ČSOB Pojišťovna S nástupem platnosti nového občanského zákoníku, povinných odvodů do Fondu zábrany škod a výplat výjezdů hasičského záchranného sboru jsme k výraznější úpravě pojistného přistoupili již k 1. prosinci 2013. Řádově šlo o jednotky procent. Nicméně nadále musíme pečlivě sledovat vliv NOZ na vývoj škod a případně k tomu upravovat výši pojistného i v průběhu roku 2015. Náklady na pojistná plnění na škody na zdraví vzhledem k zákonným úpravám totiž vzrostly v roce 2014 až o 50 procent.

Tomáš Johánek

spinner