Podvody v dopravě

Pojišťovna varuje před rizikem zpronevěry převáženého zboží

Pojišťovna varuje před rizikem zpronevěry převáženého zboží

Jako v každé podnikatelské činnosti platí i při provozování silniční dopravy zásada, že ten, kdo je povinen plnit závazek ze smlouvy, jej může naplnit pomocí jiné osoby a odpovídá při tom tak, jako by závazek plnil sám. Česká pojišťovna se v poslední době stále častěji setkává s případy zpronevěry přepravovaného zboží subjekty vydávajícími se za fungující dopravní společnosti, které si její klienti najímají k realizaci přepravy.

Pachatelé těchto trestných činů jsou stále lépe organizováni. „Zpočátku docházelo k zadávání přeprav neexistujícím dopravním společnostem, v současnosti jsou ale stále častěji podvodníky skutečné společnosti skupovány, a to pouze za účelem zneužití jejich dokladů ke zcizení převáženého zboží,“ uvedla Klára Vacková, vedoucí referátu pojištění speciálních rizik České pojišťovny. Z důvodu vyšší věrohodnosti často takto koupená společnost odjede první zadanou přepravu v pořádku, dokonce si sjedná i pojištění, ale následně již dochází ke zpronevěrám zboží. Tyto skupiny podvodníků operují převážně na Slovensku, Maďarsku a v Polsku, ale Česká pojišťovna se již setkala i s několika případy českých falešných dopravců.

Pouhé pojištění jako prevence nestačí

Jednou z možností, jak se bránit takovým podvodům, je příslušné pojištění, to však samo o sobě nestačí. Prevenci je nutno vnímat jako souhrn bezpečnostních opatření, která pomohou dopravním a zasílatelským společnostem lépe vykonávat jejich práci se snahou minimalizovat riziko najmutí falešného dopravce. „Doporučujeme proto maximálně si ověřovat najímané dopravní společnosti, vyžadovat koncese a pojistné smlouvy, najímat pouze dopravce s e-mailovou adresou s vlastní doménou, vyžadovat reference a řádně si ověřit, zda je daný dopravce k zastihnutí i na pevné lince,“ uvedla dále Klára Vacková.

V případě zpronevěry lze uplatňovat náhradu škody

V případě zpronevěry zásilky smluvním dopravcem může být daný čin kvalifikován podle čl. 29 Úmluvy CMR jako úmyslný, což umožní uplatňovat dokonce plnou náhradu škody v průběhu tříleté promlčecí lhůty. Pojištění odpovědnosti se však nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené úmyslně, riziko zpronevěry přepravovaného zboží tedy není kryto odpovědnostní pojistnou smlouvou. Prevence tohoto problému tak představuje dlouhodobou změnu chování dopravního trhu tak, aby byl obranyschopný vůči takovému zločinnému jednání. „Věříme, že výše uvedené informace napomohou ke snížení rizika najímání podvodných dopravců i poškozování dobrých jmen dopravních společností a že díky větší obezřetnosti se podaří toto riziko na českém trhu významně eliminovat,“ uzavřela Klára Vacková.

Tomáš Johánek

spinner