Pojištění

Pojistný trh letos klesl o téměř jedno procento

Pojistný trh letos klesl o téměř jedno procento

PRAHA 6.5. – Český pojistný trh pokračoval i na počátku letošního roku v poklesu. Pojišťovny vybraly v prvním čtvrtletí na pojistném 30,2 miliardy Kč, což je v meziročním srovnání pokles o 0,8 procenta. Informovala o tom Česká asociace pojišťoven (ČAP), která sdružuje pojišťovny s 98procentním podílem na trhu. Pokles objemu předepsaného pojistného způsobil zejména propad jednorázově placeného životního pojištění o téměř tři miliardy korun meziročně a přetrvávající pokles cen pojištění vozidel. Naopak pozitivním trendem je přibývající zájem o pojistnou ochranu životních rizik.

Významný posun je zřejmý v oblasti životního pojištění. Jednorázově placené životní pojištění, které dlouhodobě drželo pojistný trh v plusových číslech, se propadlo o více než 30 procent. U nově uzavřených jednorázově placených smluv klesla průměrná částka pojistného z 255 na 115 tisíc Kč. Narůstající dynamika je však patrná u produktů s běžně placeným pojistným, kde předpis pojistného stoupl bezmála o 500 milionů Kč a současně narostl i objem nových smluv o téměř 20 procent.

„Zvyšující se zájem o produkty zaměřené na krytí rizik je jednoznačně pozitivní zprávou,“ konstatuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. „Chci věřit, že občané začínají chápat potřebu vyšší pojistné ochrany.“ Dodává však, že i přes 23 procentní meziroční navýšení počtu nových smluv stále mírně klesá propojištěnost u smluv životního pojištění.

Naopak nepříznivá situace zůstává nadále na trhu neživotního pojištění. Dlouhodobě nízké ceny pojištění vozidel zapříčinily ztrátu 440 milionů Kč z předepsaného pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, a to i přesto, že stoupl počet smluv o více než 100 tisíc kusů. „Jelikož podíl pojištění motorových vozidel představuje více než 40 procent předpisu neživotního pojištění, nemohl aktuální nepříznivý vývoj odvrátit ani růst předpisu v průmyslovém pojištění,“ komentuje vývoj v neživotním pojištění Tomáš Síkora.

Podle jeho slov se za posledních šest let cena pojištění pro motoristy snížila o téměř 23 procent, přičemž vliv na pokles objemu pojistného dosud mají i nedostatečně uplatňovaná pravidla malusů u vysoce škodových řidičů.

spinner