Podíl operativního leasingu v posledních letech roste

Podíl operativního leasingu v posledních letech roste

Při nákupu manipulační techniky je jedním z rozhodujících faktorů její financování. S trochou nadsázky se dá říci, že stejně široká, jako je portfolio manipulační techniky, je také nabídka produktů finančních institucí, které umožňují její financování. Pro financování vysokozdvižných vozíků se tradičně využívají finanční produkty s plnou amortizací, tedy finanční leasing a spotřebitelský úvěr. „V posledních letech ale nabývá na významu operativní leasing, a to zejména ve variantě full-service, se kterou zákazník získává kompletní balíček služeb,“ řekl Pavel Soldán, Industry & Vendor manager v SG Equipment Finance. Především tuto variantu financování pak nabízejí leasingové společnosti v úzké spolupráci s dodavateli manipulační techniky.

Právě operativní leasing využívají nejčastěji například klienti UniCredit Leasing CZ. „Tato forma financování je pro klienty zajímavá nulovou akontací a relativně vysokou zůstatkovou hodnotou, protože se uzavírá většinou na dobu tří let. Díky této kombinaci pak i celkovou nízkou splátkou, která je navíc celá uznatelná jako daňový náklad,“ řekl mluvčí UniCredit Leasing CZ Petr Plocek. Operativní leasing využívají především výrobní podniky a velké sklady, kde je vozík v neustálém provozu. V jedné splátce klient hradí kromě nákladů za užívání techniky rovněž pojištění a pravidelné servisní služby zajišťující spolehlivost vozíků.

U operativního leasingu navíc není standardem, aby klient leasingové společnosti skládal jakoukoliv jednorázovou splátku předem, a techniku splácí pouze do té výše, na kolik byla stanovena její zůstatková hodnota ze strany dodavatele. „Dodavatel navíc ve většině případů za zákazníka na konci leasingu předmět odkupuje od leasingové společnosti. To znamená, že zákazník se po uplynutí leasingové smlouvy nestává majitelem použité techniky, ale po dohodě s dodavatelem ji rovnou nahrazuje strojem novým za předem dohodnutých podmínek a nadále hradí měsíční splátku,“ vysvětlil Jakub Marek, specialista vendor finance pro segment manipulační techniky v ČSOB Leasing.

Naopak firmy s menšími sklady financují podle zkušeností pracovníků Raiffeisen – Leasing manipulační techniku spíše prostřednictvím finančního leasingu, u kterého musí být s ohledem na dobu odepisování dodržena minimální zákonná doba trvání financování 54 měsíců. „Finanční leasing tedy doporučujeme společnostem, které vozíky vytěžují méně, avšak po výrazně delší dobu,“ uvedl Jan Březina, odborník na financování manipulační techniky ve společnosti Raiffeisen – Leasing. Vozíky jsou díky pravidelnému servisu po skončení sjednané doby financování dobře prodejné, a klesá tak riziko spojené s dalším uplatněním financovaného předmětu. Manipulační vozíky lze rovněž financovat úvěrem, kdy se technika stává ihned majetkem společnosti a firma na ni může uplatnit odpisy majetku. Takovou možnost nabízejí všechny oslovené leasingové společnosti.

Spolupráce s prodejci

Většina leasingových společností spolupracuje s přímými distributory nebo prodejci manipulační techniky a zároveň nabízí financování i přímým zájemcům. „Ve většině případů se na nás, v zastoupení koncových klientů, obrací přímo dodavatel. Je to totiž právě on, kdo pro zákazníka zpracovává nejen specifikaci vysokozdvižného vozíku, ale také pro něho kalkuluje návrh dalších poptávaných služeb, včetně servisu, a to zejména pro financování formou full-servis leasingu, tedy operativního leasingu se službami,“ uvedl Jakub Marek s tím, že veškerá data následně prodejce manipulační techniky předává leasingové společnosti, která pro zákazníka zajistí nabídku financování a pojištění a zašle mu návrh smluvní dokumentace. Ta je většinou ušitá přímo na míru s vybraným dodavatelem manipulační techniky. Naopak hlavním zdrojem obchodů v oblasti manipulační techniky jsou pro SG Equipment Finance přímé akvizice koncových klientů, ať už vlastními obchodníky nebo prostřednictvím majoritního vlastníka, Komerční banky. „Naším cílem je ale do budoucna posílení spolupráce s vendory, tedy prodejci manipulační techniky, kde chceme maximálně využít zkušeností a potenciálu, které plynou z nadnárodní spolupráce v rámci SG Group,“ dodal Pavel Soldán.

Od jednoho vozíku po celé flotily

Leasingové společnosti bez problémů dokážou financovat jeden vysokozdvižný vozík stejně jako celou flotilu. Podle Jakuba Marka i Petra Plocka se při dnešních zajímavých cenách zdrojů financování vyplatí pro jakékoliv množství, tedy už i při koupi jednoho samostatného vysokozdvižného vozíku. Zato Pavel Soldán z SG Equipment Finance je v doporučení opatrnější: „To, zda se vyplatí leasing už na jeden vysoko-zdvižný vozík, záleží vždy na rozhodnutí zákazníka, konkrétní situaci a na parametrech financování. Pravdou je, že zmíněný full-service pronájem je vhodné a výhodné spojit s kompletní správou strojového parku, tedy tzv. fleet managementem,“ upřesnil. A Jan Březina z Raiffeisen – Leasing přidal ještě další postřeh: „Díky flexibilitě operativního leasingu spatřujeme výhody v samotné výši leasingové splátky, která je vzhledem ke garantované zůstatkové hodnotě logicky nižší než u finančního leasingu či úvěru. Klient si tak může optimalizovat své cash-flow, snížit administrativní náklady a leasingovou smlouvu uzavřít na dobu, která přesně vyhovuje jeho provozním požadavkům a plánované modernizaci technického vybavení. Objem financované transakce samotnou kalkulaci zohledňuje, počet profinancovaných vozíků však neomezuje.“

Viditelné oživení ekonomiky a narůstající poptávka po financování manipulační a skladovací techniky nahrává rovněž zjednodušenému schvalovacímu řízení. Finanční způsobilost klienta jsou leasingové společnosti schopny velmi rychle posoudit většinou na základě předložených hospodářských výsledků poptávající firmy a prověření její platební morálky v nebankovních registrech. Zástupci všech oslovených leasingových společností se shodli na tom, že poptávka v tomto sektoru roste a financování všemi formami podnikatelé rádi využívají. A dokazují to i statistiky České leasingové a finanční asociace. V 1. čtvrtletí letošního roku uzavřeli členové asociace v tomto sektoru celkem 931 smluv, z toho 60 procent z nich připadlo na operativní a full-service leasing včetně krátkodobých pronájmů a 22 procent smluv se týkalo finančního leasingu. Úvěrové smlouvy pak tvořily celkem 18 procent všech uzavřených smluv.

Martina Vampulová

spinner