Parkování

Platit za parkování se bude i přes mobilní aplikace

Platit za parkování se bude i přes mobilní aplikace

Letos je to přesně 80 let, kdy začaly ve Spojených státech fungovat první parkovací hodiny na světě. Ty si vynutili obchodníci, aby zabránili před svými prodejnami parkovat lidem, kteří u nich nehodlají nakupovat. Současné terminály se těm z 30. let již příliš nepodobají. Budoucnost patří terminálům s pouze bezkontaktním rozhraním, kam není potřeba instalovat kontaktní čtečku ani PIN klávesnici, stačí mít pouze datové připojení.

„Tyto terminály jsou vhodné pro řidiče parkující své automobily přímo na ulicích. Jsou levnější na pořízení a instalaci. Neobsahují pohyblivé ani otevřené části, takže vandalové je nedokážou poničit. Výhodou je rovněž nízká spotřeba energie, protože tyto terminály lze napájet z baterií nebo solárního panelu,“ informoval František Jungr, manažer regionálního rozvoje Visa Europe.

Za dva roky budou všechny terminály bezkontaktní

Obliba bezkontaktních karet a plateb v České republice rok od roku roste. V současnosti je ze zhruba 11 milionů karet celkem 66 procent bezkontaktních. To znamená, že bezmála 7,5 milionu karet je připraveno na bezkontaktní placení parkovacích služeb. Podle odhadů Visa Europe budou do konce roku 2017 všechny platební terminály bezkontaktní, což zajistí, že bezkontaktními platebními kartami bude možné platit úplně všude. „Ze 128 tisíc terminálů akceptuje bezkontaktní platby přes 80 tisíc terminálů. Češi platí v obchodech již přes 70 procent svých nákupů kartami bezkontaktně, a tak patří k absolutní evropské špičce. Je tedy jen otázkou času, kdy budou chtít využít svou kartu i pro placení parkovného,“ řekl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. I to je důvod, pro Visa Europe jedná s provozovateli parkovišť, dodavateli technologií pro parkování a v neposlední řadě i se zástupci veřejné správy. „Z reakcí, které dostáváme, je vidět, že zájem o tyto projekty bezkontaktního placení parkování roste. Samozřejmě platí, že všechny naše plány počítají s akceptací platebních karet všech značek,“ dodal František Jungr.

Inspirací je veřejná doprava

Příkladem přechodu na placení bezkontaktními kartami je veřejná doprava v Londýně. Od roku 2012 zavedl londýnský dopravní podnik Transport for London (TfL) placení bezkontaktními kartami v autobusech. Od září 2014 se bezkontaktními kartami platí i v londýnském metru a ve všech dalších prostředcích městské dopravy. Karta Oyster, londýnská obdoba pražské Opencard, kterou se platilo od roku 2003, je tak postupně nahrazena modernějším systémem, na jehož realizaci londýnský dopravní podnik spolupracoval s Visa Europe. „Podobný projekt spustíme společně s Dopravním podnikem Ostrava. Velkým benefitem je, že cestující nemusí svou bankovní kartu nikde znovu regis-trovat, dokonce nemusí znát ani tarif – cestující pouze přikládá kartu a optimální jízdné vypočítá systém. Nejsou potřeba ani papírové jízdenky, takže odbavovací systém je levnější i pro poskytovatele veřejné dopravy. Terminály ve vozidlech neobsahují tiskárnu, a tak jsou odolnější i proti vandalizaci. Pro cestující je zakoupení jízdného jednodušší a komfortnější a město ušetří na vydávání a správě karet. Obdobné projekty chystáme i s dalšími městy v České republice,“ uzavřel František Jungr.

Tomáš Johánek

spinner