Průzkum ČSOB Factoring

Platební morálka českých firem je nejhorší od krize

Platební morálka českých firem je nejhorší od krize

Průměrná doba, za kterou po splnění zakázky českému podnikateli přijdou na účet peníze, se prodloužila z loňských 72 na letošních 76 dní. Současnou situaci tak lze přirovnat ke krizovému roku 2009. Vyplývá to z analýzy společnosti ČSOB Factoring, která dlouhodobě vyhodnocuje vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc českých subjektů.

Opětné zpomalení ekonomiky s sebou přineslo i prodloužení úhrad za dodané zboží či poskytnuté služby. V prvním čtvrtletí letošního roku byla průměrná návratnost nejdelší od roku 2009. Zatímco v prvních třech kvartálech loňského roku se platební morálka zlepšovala, konec roku přinesl změnu trendu. V období od října do prosince byla loni návratnost pohledávek průměrně 75 dní a letos do března se opětně prodloužila jeden o den. „Zpomalení finančních toků v ekonomice ztěžuje ve firmách finanční řízení a komplikuje i běžný provoz,“ řekl k tomu generální ředitel společnosti ČSOB Factoring Tomáš Morávek.

Nepomáhá ani smluvně prodloužená lhůta splatnosti

Při současné návratnosti pohledávek podnikatelé a firmy dostávají zaplaceno v průměru až 76 dní po dodání zboží či provedení služby. V mnoha oborech, například ve zdravotnictví, potravinářství či dopravě, jsou běžné smluvně prodloužené doby splatnosti, ale ani třeba dvouměsíční dodavatelský úvěr nezaručí prodávajícímu, že bude mít peníze na účtu včas.

Nejhůře na tom bývají střední a menší firmy, jež dodávají zboží a služby velkým podnikům. Velcí odběratelé se z pozice významného zákazníka snaží odklad splatnosti maximalizovat. „Na menší a střední podniky tak často dopadá nutnost zajistit financování výrobního či obchodního cyklu, což je může přivést až k existenčním potížím. Ve spojení se zhoršenými finančními výsledky se jim totiž mnohdy nedaří najít úvěrové řešení u bankovních domů. Aby se neocitly v druhotné platební neschopnosti, mohou využít různé formy alternativního financování, mezi které patří i factoring,“ dodal Tomáš Morávek z ČSOB Factoring.

Nejhorší situace je v potravinářském průmyslu

Nejvýraznější prodloužení reálné návratnosti zaznamenal v posledních měsících potravinářský průmysl, v němž se reálná návratnost protáhla od loňského roku o 13 dní a na zaplacení faktury tak dodavatel čeká v průměru 82 dní. Analýza ČSOB Factoring potvrzuje také přetrvávající recesi ve stavebnictví, kde dodavatel čeká na své peníze 80 dní. Naopak mírně se zlepšila situace ve zdravotnictví, kde se zkrátila návratnost pohledávek z loňských 108 na 101 dní a placení po splatnosti o osm dní.

Tomáš Johánek

ČSOB Factoring analyzoval vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc tuzemských podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu a místo podnikání. Při rozdělování jednotlivých subjektů do oborů se pracovalo s oficiální klasifikací ekonomických činností pro ČR – NACE 7. Při výpočtech byla využita metoda vážených průměrů. Platební morálka odběratelů, kteří na účty ČSOB Factoring uhradili v daném roce větší objem peněz, tak tedy více ovlivňovala vypočítanou průměrnou návratnost za celý obor.

spinner