Leasingový trh

Operativní leasing stále více boduje i u soukromých osob

Operativní leasing stále více boduje i u soukromých osob

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v roce 2014 prostřed­nictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3 miliardy Kč, to je o 9,6 procenta více než předloni. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci loňského roku 251,99 miliardy Kč. „Finanční prostředky poskytnuté členy ČLFA výrazně přispěly k loňskému oživení ekonomiky. Zejména malým a středním firmám umožnily realizaci jejich ambicióznějších plánů,“ řekla Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA.

Z celkových 135,3 miliardy Kč bylo 98,35 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 36,95 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA loni uzavřely 1 042 002 nové leasingové a úvěrové obchody a na konci roku spravovaly 2 015 407 aktivních smluv. Po celý rok 2014 rostl objem leasingových kontraktů, který v době recese naopak výrazně klesal. Objem leasingu movitých investic realizovaných členy ČLFA loni meziročně vzrostl o 17,1 procenta (měřeno výsledky patnácti největších firem) na 42,13 miliardy Kč. Podíly finančního a operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu v podnikatelské sféře zůstaly stejné jako v roce 2013: na finanční leasing připadlo 56,3 procenta, na operativní 43,7 procenta. Podobně jako leasing určený firemní klientele loni rostly i podnikatelské úvěry – členové ČLFA jejich prostřednictvím poskytli 40,03 miliardy Kč, což značí meziroční růst o 15,7 procenta (také zde jde o data za patnáct vedoucích společností).

Nejvíce peněz šlo na financování automobilů

Nejvíce kontraktů – jako každoročně – loni členové ČLFA uzavřeli na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 62,93 miliardy Kč, z toho 37,07 miliardy Kč bylo určeno na pořízení osobních vozů. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 41 procent všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice. Stále více soukromých osob při pořizování automobilu volí operativní leasing, který byl dříve spojován takřka výhradně s firemní klientelou. I pod vlivem silných marketingových kampaní loni tento produkt zvolilo 5172 domácností, zatímco o rok dříve jich bylo 3399.

V rámci leasingového trhu loni pokračoval trend z posledních let: jestliže co do objemu obchodů dosahuje lepších výsledků finanční leasing, podle počtu smluv je žádanější operativní leasing. Na finanční leasing loni členské společnosti ČLFA uzavřely 16 043 smluv za 23,80 miliardy Kč, na operativní leasing (včetně krátkodobých pronájmů) 28 484 smluv za 18,47 miliardy. „Je to dáno tím, že finančním leasingem se často realizují dlouhodobé investice do strojů a zařízení s vysokými pořizovacími hodnotami, zatímco operativní leasing je využíván zejména při financování aut,“ uvedla Jiřina Tapšíková. V přehledu financovaných komodit loni u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firemní klientelu převládaly – jako obvykle – dopravní prostředky. Největší objemy vykázaly osobní a užitkové vozy, následovalo financování investic do strojů a zařízení (hlavně do obráběcích a zemědělských strojů) a do nákladních automobilů.

Soukromé osoby oslovuje pronájem automobilů

Pokud domácnosti sáhnou při pořízení nového osobního automobilu po externích finančních zdrojích, potom už ve více než čtvrtině případů zvolí operativní leasing, případně krátkodobý pronájem vozu. V nedávné minulosti byl přitom operativní leasing spojován tak-řka výhradně s firemní klientelou. Ještě v roce 2011 činil podíl počtu smluv uzavřených členy ČLFA na operativní leasing v rámci financování nových aut soukromých osob devět procent, loni už to ale bylo 27 procent. V roce 2014 uzavřely členské firmy asociace s privátními klienty na operativní leasing nových vozů, případně na jejich krátkodobý pronájem, 7020 smluv, zatímco v roce 2011 to bylo pouhých 2342 kontraktů.

Mezi soukromými zákazníky je stále nejpopulárnějším nástrojem na financování nového vozu spotřebitelský úvěr, jeho podíl ale postupně klesá: z 89 procent v roce 2011 na loňských 65 procent (měřeno počtem nově uzavřených kontraktů). Operativní leasing automobilu je založen na jeho pronájmu, po jehož skončení zákazník vrací vůz leasingové společnosti. Ve splátkách si přitom hradí i doprovodné služby spojené s provozem vozu. „Loňské výsledky potvrdily, že čeští zákazníci v poslední době výrazně přehodnotili své preference při pořizování automobilu pro soukromé účely. Jestliže dříve u nás jasně převládala snaha dobrat se pomocí externího financování k vlastnímu vozu, dnes už pro stále větší počet lidí není status vlastnictví podstatný. Uvědomují si, že důležité hlavně je, jak komfortně a za jakých podmínek mohou vozidlo využívat,“ říká člen představenstva ČLFA Jaromír Hájek.

Tomáš Johánek

spinner