Jaromír Hájek (LeasePlan ČR) pro DN

„Operativní leasing se hodí i pro nejmenší autoparky“

„Operativní leasing se hodí i pro nejmenší autoparky“

Ještě v nedávné minulosti se o operativním leasingu hovořilo zejména v souvislosti s velkými firmami a jejich vozovým parkem. Podle generálního ředitele společnosti LeasePlan Jaromíra Hájka je však operativní leasing funkční i v těch nejmenších flotilách. „Úspory, které z něj plynou, jsou dosažitelné pro každého,“ říká.

Jak se obecně díváte na vývoj operativního leasingu? Splňuje vaše předpoklady?

„Operativní leasing zažívá v České republice dobrá léta. Jeho podíl na celkovém leasingovém trhu se neustále zvyšuje a na konci loňského roku už dosahoval 43,5 procenta. Ze statistik České leasingové a finanční asociace vyplývá, že její členové v roce 2012 uzavřeli na operativní leasing o téměř deset tisíc smluv více než na finanční leasing, který je v našich končinách mnohem zakořeněnější.

Má na to vliv i pokračující recese. Podnikatelské subjekty totiž hledají nové, moderní způsoby správy svých autoparků, které jim umožní lépe kontrolovat a řídit náklady na firemní vozy. Právě operativní leasing jim to poskytuje. Stále však vidím velký růstový potenciál. Vždyť na některých vyspělých trzích je pozice operativního leasingu výrazně silnější než u nás.“

Může operativní leasing oslovit i menší firmy, respektive kde je hranice pro využití služeb operativního leasingu?

„Žádná taková hranice neexistuje, operativní leasing je funkční i v těch nejmenších flotilách. Úspory, které z něj plynou, jsou dosažitelné pro každého. Pro malou firmu je z hlediska řízení finančních toků a úspory v oblasti administrativy tento leasing možná ještě zajímavější a přínosnější než pro velkou. Na západě jej běžně využívají živnostníci a dokonce i soukromí uživatelé. U nás se dosud poskytovatelé operativního leasingu zaměřovali hlavně na velké společnosti, ale to se začíná měnit. Právě kategorie malých firem a podnikatelů skýtá veliký potenciál. LeasePlan už brzy právě této zákaznické skupině představí produkt, který jí bude ušit na míru".

„Trendem dnešní doby je nástup vozidel s alternativními pohony. Jaká je v tomto směru poptávka ze strany zákazníků LeasePlanu? O jaký alternativní pohon je největší zájem?“

„Alternativní pohony jsou spíše moderním tématem než přímo trendem. Je pravda, že vozů s alternativním pohonem v naší flotile neustále přibývá, ale celkově se bavíme o desítkách kusů. Jsou mezi nimi jak auta na CNG, tak i vozy poháněné výlučně elektrickou energií. Ekologický přístup k budování flotil nicméně pozorujeme u stále většího počtu klientů. Obvykle jde o zákazníky, kteří jsou při strukturování autoparku velmi aktivní a zajímají se o nejnovější možnosti. Jsme za to rádi, protože LeasePlan vyvinul globální program GreenPlan, jehož cílem je mimo jiné motivovat klienty k většímu zájmu o alternativní pohony. Je zřejmé, že jejich podíl ve firemních flotilách bude postupně růst.“

Mění se obecně požadavky zákazníků v souvislosti s ekonomickou situací, poptávají třeba slabší vozy, nižší stupně výbavy a podobně?

„Požadavky zákazníků se pod vlivem recese určitě mění. Zatímco v minulosti byla třeba typická doba pronájmu tři roky, dnes už se v průměru dostáváme k 48 měsícům, tedy k leasingovým cyklům delším o jeden rok. Zákazníci také častěji volí nižší stupně výbavy vozidel, než bylo dříve zvykem. Navíc nehledají úspory pouze v přímých nákladech na automobily, ale i v jejich provozu. Typickým příkladem je přísné odlišování služebních a soukromých kilometrů, které řidiči najedou. Více a více našich zákazníků v této souvislosti využívá elektronickou knihu jízd. Máme spočítáno, že společnosti, které ji nasadí, uspoří na provozu vozidel až desítky procent.“

Tomáš Johánek

spinner