Ing. Jaroslav Jaroměřský (UniCredit Leasing) pro DN

Operativní leasing osobních aut je produkt budoucnosti

Operativní leasing osobních aut je produkt budoucnosti

Jedním ze základních trendů současného českého trhu nebankovního financování je rostoucí zájem o operativní leasing osobních automobilů. „Jsem přesvědčen o tom, že jde o produkt budoucnosti. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že zákazník se v podstatě stará jen o to, kam s vozem pojede. Vše ostatní je jen na nás,“ řekl v rozhovoru pro Dopravní noviny předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniCredit Leasing Jaroslav Jaroměřský.

O jaké produkty je největší zájem? Připravili jste pro své současné či budoucí klienty nějaké novinky?

„Snaha o optimalizaci nákladové politiky jednotlivých podniků k nám přivádí čím dál více klientů, kteří dávají přednost operativním formám leasingu nebo úvěrům, protože tak dokážou lépe řídit své finanční toky. Každý rok přichází UniCredit Leasing s některými inovacemi. Naše společnost je známá například nejširším spektrem tzv. značkového financování. V této oblasti jsme letos uskutečnili další krok, když jsme spustili projekt Komoditní linie v oblasti zemědělství, zdravotnictví a transportní techniky, který systematicky zastřešuje spolupráci s menšími značkami nebo prodejci a umožňuje navazování nových partnerských kontraktů i na regionální úrovni.“

Jaké jsou trendy v oblasti financování dopravní techniky ze-jména osobních a užitkových automobilů?

„Stále větší oblibu si získává operativní leasing osobních automobilů nabízený naší dceřinou společností UniCredit Fleet Management. Jsem přesvědčen o tom, že jde o produkt budoucnosti. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že náš zákazník se v podstatě stará jen o to, kam s vozem pojede. Vše ostatní je jen na nás – od nákupu a přihlášení vozu přes pravidelné servisní prohlídky, opravy, výměny pneumatik, řešení pojistných událostí až po prodej po ukončení leasingu. Produkt umožňuje užívat si vozu, přičemž veškeré záležitosti včetně rizik souvisejících s jeho vlastnictvím na sebe přebírá UniCredit Fleet Management. Prostřednictvím operativního leasingu je možné si najmout nejen několik automobilů, ale i celý vozový park.“

Jaký vidíte vývoj leasingu v nejbližších měsících? Jaký dopad na činnost leasingových společností bude mít nový občanský zákoník a jak vám komplikuje život nejasná situace kolem výše DPH?

„Pokud nedojde k pozitivním legislativním a daňovým úpravám vymezujícím leasing, nedojde k zásadnějším změnám na finančním trhu. Analyzujeme možné důsledky nového návrhu zákona o povinném ručení, zákona o DPH nebo občanského zákoníku. Nastupující trend zvýšené poptávky po operativním leasingu je logickou volbou podnikatelských subjektů v rámci současných ekonomických podmínek. I ve stávající situaci jsme však dobře připraveni bohatou škálou úvěrových produktů s různě odstupňovanou mírou zajištění. Sami podnikatelé cítí, že investice do technologií, pořízení vozového parku či financování jiných zařízení ovlivňuje také nastavená odpisová politika státu a aktuální možnosti nebo nemožnosti čerpání nejrůznějších dotačních programů, například pro zemědělce. Každá ze zmíněných legislativních změn ovlivní podnikatelské prostředí různě, ale například už nyní jsme podnikli systémové kroky mířící k co nejhladší implementaci možných daňových změn v oblasti DPH.“

Registrujete změnu chování vašich zákazníků? Mají jiné požadavky než dříve?

„Z přístupu našich klientů je stále patrnější, že uspět může pouze ten, kdo je schopen nabídnout skutečně komplexní služby. Firmy, ale i jednotlivci kladou stále větší důraz na komplexnost poskytovaných služeb ve srovnání s náklady, které musí zaplatit. Jsem přesvědčen o tom, že v tom patří UniCredit Leasing k jedné z nejúspěšnějších firem v oboru na českém trhu.“

Tomáš Johánek

spinner