Ing. Jiřina Tapšíková (ČLFA) pro DN

O dalším směřování leasingu rozhodne vývoj celé ekonomiky

O dalším směřování leasingu rozhodne vývoj celé ekonomiky

Český leasingový trh charakterizoval v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziroční nárůst zájmu o nebankovní financování. O dalším směřování českého leasingu rozhodne podle předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Jiřiny Tapšíkové především vývoj celé ekonomiky. „Náš stát není ostrovem a jakékoli změny ve světové ekonomice mohou nesmělý růst české ekonomiky ohrozit,“ uvedla.

„Česká leasingová a finanční asociace letos završila dvacet let působení na českém finančním trhu. Jaký byl během celého tohoto období přínos ČLFA pro rozvoj nebankovního financování?“

„V roce 2011 se završuje druhá dekáda působení České leasingové a finanční asociace při prosazování zájmů nebankovních poskytovatelů finančních produktů a jejich působení v zájmu ekonomického růstu. ČLFA za tu dobu přispěla k podpoře investic řady podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků a začínajících podnikatelů, i k uspokojování potřeb širokého spektra domácností.

Asociace v uplynulých dvaceti letech prosadila řadu opatření v zájmu nediskriminačního, předvídatelného a nebyrokratického podnikatelského prostředí a na podporu hospodářské soutěže. Přijetím etického kodexu a prosazováním jeho zásad v obchodních a dalších aktivitách členských společností napomohla k prosazování zásad poctivého podnikání a ochrany spotřebitele.“

„Jak se činnost ČLFA, a zejména aktivity jejích členských firem podílely a podílejí na výkonech českého hospodářství?“

„ČLFA přispěla v průběhu uplynulých dvaceti let k tomu, že náš trh leasingu, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a factoringu patří k nejvyspělejším v zemích střední a východní Evropy a je srovnatelný s většinou tradičních evropských nebankovních finančních trhů. Členské společnosti asociace financovaly v tomto období prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků v souhrnu pořizovacích cen bez DPH blížícím se hranici 1,5 bilionu Kč a nemovitosti za více než 110 miliard Kč. Jen od roku 2001 členské společnosti poskytly domácnostem prostřednictvím spotřebitelských úvěrů téměř 350 miliard Kč a podnikatelům úvěry přes 150 miliard Kč.“

„Blíží se konec roku a s ním i čas hodnocení. Jak si stojí současný český trh nebankovního financování?“

„V prvních třech čtvrtletích letošního roku pokračoval růst nebankovního financování, který nastolil už loňský rok. Členské společnosti ČLFA v tomto období poskytly leas-ingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele zákazníkům celkem 90,4 miliardy Kč, což je v meziročním srovnání o 2,9 miliardy Kč více. Všechny komodity zaznamenaly meziroční růst – leasing vzrostl o 18,3 procenta, podnikatelské úvěry o 12,5 procenta, spotřebitelské úvěry o 2,5 procenta a factoring o 21 procent.

Na většinou nové silniční dopravní prostředky šlo od leasingových firem jen do konce září celkem 39 miliard Kč, z toho 24 miliard Kč na nákup osobních vozidel. Operativní leasing se na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků podílel celkem 33,5 procenta.“

„Jak vidíte další vývoj trhu, lze predikovat jeho další růst?“

„Již rok 2010 naznačil oživení nebankovního trhu a letošních devět měsíců potvrdilo růst tohoto segmentu. Při pozitivním vývoji ekonomiky lze předpokládat pokračování růstu nebankovního financování, protože růst ekonomiky znamená zvýšenou potřebu investic a je následován i zvýšenou spotřebou domácností.

Nicméně náš stát není ostrovem a jakékoli změny ve světové ekonomice mohou nesmělý růst české ekonomiky ohrozit. Podle vývoje na finančních trzích lze předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny kapitálu a ke změnám fungování finančních trhů. A právě zde vidím velkou budoucnost pro produkty typu factoring, leasing či nebankovní úvěry.“

„Podívejme se ještě na výhled do budoucna. Jaké má ČLFA další plány?“

„V následujícím období bude Česká leasingová a finanční asociace klást důraz na další zlepšování ekonomických i právních podmínek pro rozvoj našeho finančního trhu včetně rovného postavení jeho nebankovních složek. ČLFA bude aktivně využívat možností vyplývajících z členství v evropských sdruženích poskytovatelů leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu – Leaseurope, Eurofinas a EUF. Budeme také nadále prosazovat a prohlubovat seberegulaci v zájmu kultivace nebankovního finančního trhu nad rámec imperativů obecně závazných právních předpisů a v zájmu ochrany spotřebitele.“

Tomáš Johánek

spinner