Legislativní změny v povinném ručení

Nový občanský zákoník přinese vyšší náhrady poškozeným

Nový občanský zákoník přinese vyšší náhrady poškozeným

PRAHA (26.9.) – Širší nároky poškozených na náhradu újmy a důraz na stanovení individualizované výše náhrady podle konkrétní situace poškozeného – to jsou jen některé novinky, které přinese nový občanský zákoník (NOZ). Ten by měl začít platit od 1. ledna 2014. V některých případech se také rozšíří spektrum osob, které mohou odškodnění požadovat. Pojišťovny se budou muset v souvislosti se změnami v odškodňování připravit na zvýšené náklady, do kterých se již nyní promítá paušální úhrada zásahů hasičů a od příštího roku také odvod do Fondu zábrany škod (FZŠ).

Nový občanský zákoník přinese klientům pojišťoven v oblasti odškodňování celou řadu novinek. Nejvýznamnější změny se projeví v oblasti náhrady újmy na zdraví, kde u nároků vytrpěných bolestí a ztížení společenského uplatnění bude zrušena vyhláška upravující výši náhrad. Pojišťovna pak při určení výše odškodnění přihlédne k situaci poškozeného. U jednorázového odškodnění pozůstalých dojde účinností NOZ ke zrušení fixních částek, které po úmrtí člověka obdrží jeho blízcí. Ve výjimečných případech bude moci jednorázové odškodnění uplatňovat i daleko širší okruh osob, pokud prokáží, že úmrtí určité osoby pociťují jako osobní neštěstí.

Ve většině evropských zemí již platí obdobná právní úprava soukromého práva a podobný přístup k odškodňování. Odškodnění nemajetkové újmy je zde na vyšší úrovni, nicméně tomu odpovídá i pojistné. „Například ve Slovinsku nedávno soud stanovil odškodnění pozůstalých po muži zemřelém při autonehodě ve výši 500 tisíc Kč každému z rodičů a 400 tisíc Kč každému ze sourozenců. Pozůstalí v ČR by podle stávající legislativy byli odškodněni zhruba poloviční částkou,“ upozornil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. Podle jeho slov je v ČR průměrné pojistné na zhruba 50 procentech evropského průměru, v současnosti se tak zařazujeme mezi osm zemí s nejlevnějším povinným ručením.

Pojišťovny však čekají také další novinky. Změna v legislativě jim ukládá odvádět od příštího roku nejméně tři procenta z přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Fond bude spravovat Česká kancelář pojistitelů a takto získané prostředky budou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Hasičům jsou také od září letošního roku nově pojišťovnami hrazeny náklady zásahů při dopravních nehodách paušální částkou ve výši 5600 Kč za každou započatou hodinu zásahu. Získají tak v součtu výrazně vyšší finanční prostředky na svůj provoz a rozvoj, což by se mělo pozitivně projevit ve zvýšení ochrany zdraví a majetku.

Celkové závazky plynoucí z výše uvedených právních změn budou podle analýz České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven představovat nárůst nákladů pojišťoven o zhruba tři miliardy Kč. „Jakým způsobem pojišťovny promítnou přibližně 20 procentní nárůst nákladů do cen, je zcela na jejich rozhodnutí, pravděpodobně se však neobejdou bez významné úpravy výše pojistného,“ komentuje situaci Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

(tj)

spinner