Povinné ručení

Novela zvýší požadavky na odškodnění obětí nehod

Novela zvýší požadavky na odškodnění obětí nehod

Počátkem příštího roku vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela občanského zákoníku, jedné z nejdůležitějších právních norem vůbec. Novela se dotkne mnoha oblastí občanského života, nepřímo také povinného ručení vozidel, respektive stanovení výše případných náhrad za škody na životě a zdraví způsobené provozem motorového vozidla. Právě tyto škody za poslední dekádu dramaticky vzrostly, což potvrzují i pojišťovny.

„Za posledních deset let se zvýšila inflace na pojistných škodách na zdraví o 168 procent,“ uvedla Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny. „Samotný počet automobilových nehod se velmi pomalu snižuje, počet obětí však narůstá. Dobrou zprávou je, že se snižuje počet úmrtí, avšak mnohem častěji se v důsledku dopravních nehod setkáváme s trvalým poškozením zdraví, plnou invaliditou nebo sníženou pracovní schopností,“ dodala.

Nízké limity nemusí na likvidaci škod stačit

V této souvislosti pojišťovny varují, že již dnes nemusí limity pojištění sjednané za účelem pokrytí škod na životě a zdraví stačit. Jasným trendem současnosti je šetřit, což se ovšem právě v případě nehod s důsledkem vážného poškození zdraví některé z obětí nemusí vyplatit. I v tomto případě jsou statistiky poměrně výmluvné: zatímco v roce 2000 byla průměrná škoda na zdraví u automobilové nehody 150 tisíc Kč, v letech 2009 až 2011 to bylo již 450 tisíc Kč.

Situace přitom bude ještě dramatičtější právě s příchodem novely občanského zákoníku, která v případě škod na životě a zdraví přiznává obětem mnohem větší nároky na finanční odškodnění. Vznikne například nárok na odškodnění za psychickou újmu, a to i u příbuzných obětí, ze-jména v případě smrti. Zrušeny budou dlouho kritizované tabulky určující výši finančního odškodnění v závislosti na typu a rozsahu poškození zdraví. Napříště bude o výši finančních náhrad rozhodovat soud na základě svého uvážení.

Viník nehody si značně připlatí

Očekává se tedy, že částky na odškodnění dramaticky porostou. V neposlední řadě bude viník dopravní nehody povinen zajistit poškozenému takový životní standard, na který byl zvyklý před nehodou. V takovém případě nemusí jít jen o náhradu za ušlou mzdu či doživotní rentu. „Stane-li se obětí tragické dopravní nehody například osoba s měsíčním příjmem nad 100 tisíc a nezaopatřenou rodinou, nestačí rozhodně viníkovi minimální pojistný limit z povinného ručení k pokrytí veškerých nákladů spojených s léčením poškozeného, veškerého odškodnění a náhrad či zajištění jeho dalšího plnohodnotného života. A že se nebude jednat o male částky, je již nyní jasné. Šetřete proto na pojištění prostřednictvím bezeškodního průběhu, nikoliv prostřednictvím nevhodně nastavených parametrů,“ zdůraznila zástupkyně Slavia pojišťovny.

Nová pravidla odškodnění obětí budou platit nejen pro individuální řidiče, ale pochopitelně také pro dopravní firmy. Právě u nich sledují pojišťovny několikaletý a stále se prohlubující deficit optimálního propojištění. Je možné čekat, že se jeho negativní důsledky naplno projeví právě po 1. lednu příštího roku, kdy novela občanského zákoníku vstoupí v platnost.

Tomáš Johánek

spinner