ČKP

Nepojištění řidiči zcela nesmyslně riskují

Nepojištění řidiči zcela nesmyslně riskují

Počet vozidel, jejichž majitelé neplatí povinné ručení, se sice během uplynulých let výrazně snížil, stále se však blíží hranici 600 tisíc. „Všichni neplatiči povinného ručení by si měli uvědomit, že chrání především je samotné. V případě způsobení dopravní nehody totiž zaplatí všechny škody ze svého. A ty se mohou vyšplhat až na několik milionů korun,“ uvedl k tomu výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.

Jak se letos zatím vyvíjí počet nepojištěných vozidel?

„Souhrnné statistiky za letošní rok budeme mít k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2013, ale v uplynulých čtyřech letech klesl počet nepojištěných vozidel v České republice o téměř 27 procent a počet nepojištěných škod o 30 procent. To jednoznačně potvrzuje, že všechny činnosti České kanceláře pojistitelů v boji s nepojištěnými vozidly nesou ovoce. I přes tento příznivý vývoj však stále mnoho řidičů riskuje a neuvědomuje si obrovské riziko, které jízdou bez povinného ručení podstupuje. Ke konci roku 2011 bylo v ČR stále 599 tisíc vozidel bez povinného ručení.“

Proč se stále nedaří přesvědčit všechny majitele vozidel, aby platili povinné ručení? Na co se nejčastěji vymlouvají?

„Jaké jednotlivé důvody řidiče k neplacení povinného ručení vedou, to by bylo spíše otázkou přímo na tyto velmi nezodpovědné motoristy. Měli by si uvědomit, že povinné ručení především chrání je samotné. Dále by měli mít na paměti, že nejdražší povinné ručení je to, které nemají. Jeho průměrná cena na rok se pohybuje v řádu stovek nebo tisíců korun, ale pokuty od Policie ČR či správního orgánu a příspěvky do garančního fondu lehce šplhají i do desítek tisíc korun. Pokud navíc tito řidiči s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, platí ji nakonec ze svého. A škody na zdraví dosahují běžně výše i několik stovek tisíc či milionů korun. Nemít povinné ručení je hazard, který se nevyplácí.

Domníváme se, že někteří motoristé riskují úmyslně a systematicky. Pokud si však myslí, že se nepřijde na to, že nemají pro své vozidlo uzavřené povinné ručení a vyhnou se tak placení příspěvku do garančního fondu, mýlí se. Druhou skupinou jsou ti, kteří si náhodně či z neznalosti pro své vozidlo pojištění nesjednají. Mezi motoristy totiž koluje řada mýtů a omylů, mnozí další dělají zbytečné chyby. S cílem pomoci jim jsme na www.bezpojisteni.cz/chyby připravili a umístili materiál v podobě nejčastějších chyb a omylů. Uvádíme v něm i správný postup v daných situacích. Na webu je také řada dalších informací, které motoristům pomohou v orientaci a vyvarovat se zbytečných potíží.“

Jak se ČKP daří vymáhat příspěvek do garančního fondu?

„Povinnost přispívat do garančního fondu za každý nepojištěný den částkou od 20 do 300 Kč ukládá nepojištěným motoristům zákon. Česká kancelář pojistitelů vždy postupuje plně v souladu s ním. Nepojištěným motoristům posílá písemnou výzvu k úhradě za nepojištěné období. Pokud obeslaný nereaguje, tedy neuhradí příspěvek nebo nedoloží, že není příspěvek povinen hradit, zašle mu upomínku. Pokud ani tehdy motorista příspěvek neuhradí, je pohledávka dále vymáhána, a to i soud-ní cestou. Nelze vyloučit ani exekuci. Velká část nepojištěných motoristů příspěvek do garančního fondu včas uhradí. Někteří bohužel nechají vymáhání dovést až do soudní a exekuční fáze. Z případů, které bylo nutné řešit soudní cestou a byly již pravomocně ukončeny, bylo bezmála 99 procent rozhodnuto ve prospěch České kanceláře pojistitelů.Pot­vrzuje se tak i vysoká úspěšnost soudní agendy ČKP.“

Tomáš Johánek

spinner