Povinné ručení

Nejrizikovější z hlediska neplacení povinného ručení je sever Čech

Nejrizikovější z hlediska neplacení povinného ručení je sever Čech

PRAHA (16.10.) – Nejvíce vozidel bez povinného ručení je v Praze, ale nejrizikovějšími kraji z pohledu nepojištěných škod a vozidel jsou Ústecký, Karlovarský a Liberecký. V nich je dokonce každé osmé, respektive deváté vozidlo bez povinného ručení. Desetitisíce motoristů se tak bezhlavě a zcela zbytečně řítí do problémů a vystavují se riziku mnohdy i statisícových dluhů. Vyplývá to ze statistiky České kanceláře pojistitelů.

Motoristé vozidly bez povinného ručení v loňském roce způsobili 3 404 škod v celkové výši téměř 300 milionů Kč. V uplynulých sedmi letech to bylo téměř 28 tisíc škod ve výši 1,4 miliardy Kč. „Statistiky ukazují, že klesá počet nepojištěných škod, ale zvyšuje se jejich výše. To znamená, že důsledky nepojištěných škod mají na nepojištěné motoristy stále vyšší finanční dopad,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP. Průměrná výše nepojištěné škody v roce 2011 činila 87 544 Kč. Nejvyšší se v loňském roce vyšplhala na 32 milionů Kč. Jen za rok 2011 Česká kancelář pojistitelů rozeslala nepojištěným 415 tisíc výzev k zaplacení příspěvku do garančního fondu. Nepoctiví motoristé tak zaplatili přes 454 milionů Kč. „Na všechny nepojištěné motoristy čekají sankce. Do největších problémů se však dostanou, pokud nepojištěným vozidlem způsobí škodu. Platí ji nakonec ze svého,“ zdůrazňuje Hradec.

Kritická situace na severozápadě republiky

Nejvíce nepojištěných vozidel je v Praze (83 112), Ústeckém (77 984) a Jihomoravském kraji (64 861). Situaci však ještě lépe odráží index rizikovosti kraje, který porovnává počet registrovaných vozidel a počty nepojištěných škod. Dle něj jsou nejrizikovějšími kraji Ústecký, Karlovarský a Liberecký. V Ústeckém kraji je 1,69krát vyšší riziko, že nepojištěná vozidla způsobí škodu, než je celorepublikový průměr. Zároveň se v tomto kraji nachází i nejhorší okres, v Ústí nad Labem je totiž toto riziko dokonce 2,04krát vyšší. „Z analýzy vyplývá, že Moravané jsou zodpovědnější než Češi. Výskyt nepojištěného vozu je na Moravě nižší, Moravané více dodržují zákonnou povinnost mít uzavřené povinné ručení,“ prozrazuje Hradec. Zajímavý pohled přináší okresní statistiky. Pět z deseti nejhorších okresů je z Ústeckého kraje, dva jsou z Libereckého a Karlovarského kraje a jeden z Moravskoslez­ského. Všechny mají index rizikovosti nepojištěné škody nad 1,5. Na opačném konci žebříčku jsou Zlínský kraj, Vysočina a Jihomoravský kraj. Ani zde však není situace ideální, jelikož to v každé oblasti stále znamená několik desítek tisíc nepojištěných vozidel. Relativně nejlepším okresem v republice je Blansko.

Za problémy mohou i chyby a omyly

Za nedodržování zákonné povinnosti mnohdy mohou i obyčejné neznalosti. „Někteří motoristé neplatí povinné ručení systematicky, jiní z nevědomosti, či omylů panujících mezi veřejností,“ upozorňuje Hradec a pokračuje: „Koluje celá řada mýtů a zbytečně na ně doplácí mnoho neinformovaných motoristů ročně.“ Česká kancelář pojistitelů proto připravila informační materiál, který motoristům pomáhá a vysvětluje nejen jejich nejčastější chyby, ale také uvádí správné postupy. K dispozici je na www.bezpojisteni.cz. Na všechny nepoctivé i chybující řidiče čekají sankce. Za každý den bez povinného ručení zaplatí ze zákona majitel či provozovatel vozidla sankční příspěvek 20 až 300 Kč (podle druhu vozidla) do garančního fondu ČKP, stejně jako náklady spojené s uplatněním a případným vymáháním tohoto příspěvku. Navíc mohou udělit správní orgány pokutu, a to v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole platnou zelenou kartu, může dostat pokutu od 1 500 do 3 000 Kč. „Povinné ručení přitom stojí několik málo stokorun, či tisícikorun ročně. Je tak nadmíru jasné, že jezdit bez povinného ručení se nevyplácí,“ upozorňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP.

spinner