Česká asociace pojišťoven

Martin Diviš se stal novým prezidentem České asociace pojišťoven

Martin Diviš se stal novým prezidentem České asociace pojišťoven

PRAHA (9.3.) – Novým prezidentem České asociace pojišťoven (ČAP) byl na jednání prezidia ČAP dne 6. března 2013 zvolen Martin Diviš, generální ředitel pojišťovny Kooperativa. V této významné funkci vystřídá Ladislava Bartoníčka, který byl členem prezidia od roku 1998 a od roku 2004 zastával funkci prezidenta ČAP.

Nově kooptovaným členem prezidia a zároveň viceprezidentem ČAP se stal generální ředitel České pojišťovny Pavel Řehák. Ladislav Bartoníček byl dlouhodobě také místopředsedou správní rady České kanceláře pojistitelů (ČKP) a současně v letech 2010 a 2011 členem Strategického výboru Insurance Europe (Evropská pojišťovací a zajišťovací federace). Díky svým zkušenostem a názorům se výrazně zasloužil o rozvoj a kultivaci pojistného trhu.

„Rád bych poděkoval všem svým kolegům z prezidia i ostatním spolupracovníkům v rámci ČAP za téměř 16 let společné práce, která vedla k rozvoji pojistného trhu a jeho přiblížení se úrovni světové špičky. Blahopřeji Martinu Divišovi ke zvolení prezidentem ČAP a věřím, že se český pojistný trh bude nadále pozitivně vyvíjet,“ řekl Ladislav Bartoníček.

Podle slov Martina Diviše je nejen pro něj, ale i pro celou skupinu VIG jeho zvolení prezidentem ČAP velkou ctí a závazkem. „Rád bych úspěšně pokračoval v práci mých předchůdců, kteří se zásadním způsobem zasloužili o kvalitu a stabilitu českého pojistného trhu. Cílem a funkcí naší asociace musí být nejen vytváření podmínek pro dlouhodobý rozvoj pojišťovnictví, ale také posílení role tohoto sektoru nejen v rámci české ekonomiky, ale i v životě všech lidí v ČR,“ uvedl po svém zvolení Martin Diviš.

spinner