Studie Oxford Economics

Malé a střední podniky dávají přednost leasingu před úvěry

Malé a střední podniky dávají přednost leasingu před úvěry

Malé a střední podniky v Evropské unii využívají leasing pro financování investic ve větší míře a častěji než jiné vnější finanční zdroje. Upřednostňují ho třeba před dlouhodobými bankovními úvěry. Oceňují jeho dostupnost. Vyplývá to ze studie Oxford Economics, jejíž vypracování si zadala Federace evropských leasingových asociací Leaseurope.

Leasing je jedním z nebankovních nástrojů k posílení konkurence malých a středních podniků. Jeho využívání k financování firemních investic roste s velikostí firmy, nicméně už i mikropodniky slyší na jeho výhody. Cení si zejména jeho dostupnosti. Studie vycházela z ankety, která proběhla v závěru loňského roku mezi představiteli 2950 malých a středních podniků z devíti sektorů ekonomiky v osmi zemích EU. Z výsledků ankety vyplynulo, že loni využily leasing více než dvě pětiny (42,5 %) dotazovaných firem, což je o 2,5 procenta více než v roce 2010, kdy naposledy proběhl obdobný průzkum.

Leasing je nejdostupnějším zdrojem

Studie prokázala, že malé a střední podniky (MSP) využívají leasing ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry, tedy úvěry delší než tři roky. V roce 2013 financovaly MSP leasingem v osmi sledovaných zemích investice za 73,6 miliardy €, což činí leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování v kategorii nových MSP. Podíl leasingu na financování investic malých a středních podniků (MSP) loni dosáhl 18,9 procenta, tedy o 2,2 procenta více než v roce 2010. Firmy využívající leasing přitom investovaly více než podniky, které ho odmítají.

Využívání leasingu roste s velikostí firmy

Jak dále vyplývá z průzkumu, míra využívání leasingu roste s velikostí firmy: u mikropodniků do devíti zaměstnanců činí 31,4 procenta, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 45,7 procenta a u středních podniků (do 250 pracovníků) 52,5 procenta. Mezi hlavní výhody leasingu, respektive mezi hlavní důvody, proč jej podniky volí pro financování investic, zařadily dotázané firmy cenovou výhodnost, lepší řízení cash flow, možnost přizpůsobení délky leasingu potřebám nájemce a transparentnost splátek. Malé a střední podniky představují 99,8 procenta všech ekonomických subjektů působících v Evropské unii. Jejich podíl na pracovních místech v EU dosahuje 67 procent a jejich podíl na ekonomickém růstu je v současné době vyšší než podíl velkých firem.

(tj)

spinner