UNIQA pojišťovna

Likvidaci škod pro klienty DIRECT pojišťovny zajišťuje UNIQA pojišťovna

Likvidaci škod pro klienty DIRECT pojišťovny zajišťuje UNIQA pojišťovna

PRAHA (14.11.) – UNIQA pojišťovna s platností od listopadu vyřizuje škody klientů DIRECT Pojišťovny. Ta oznámila 25. června 2012 ukončení prodeje nových pojistných smluv. Nyní tak došlo i na další krok ve spolupráci obou společností, která byla zahájena v srpnu. Pojistné události stávajících klientů DIRECT po ohlášení převezme UNIQA pojišťovna a zajistí jejich likvidaci.

Už od srpna přebírá UNIQA pojišťovna klienty, kterým DIRECT Pojišťovna ukončí pojistnou smlouvu a kteří projeví zájem získat u ní obratem a ve zjednodušeném procesu další krytí svých rizik do dalších let. Za dva měsíce přešly se svým pojištěním do UNIQA už tisíce zákazníků DIRECT. UNIQA bude nyní zabezpečovat rovněž kompletní vyřizování škod dosavadních klientů DIRECT. Zákazník DIRECT, kterému vznikne škoda, ji bude hlásit i nadále na stávajících kontaktech. UNIQA pojišťovna poté z pověření DIRECT Pojišťovny provede všechny úkony spojené s pojistnou událostí a vyplatí pojistné plnění.

Tato další část spolupráce se realizuje pro zajištění bezproblémového ukončení aktivit DIRECT Pojišťovny na českém trhu, a hlavně v zájmu kontinuity péče o klienty. Stávající klienti DIRECT Pojišťovny jsou nyní před výročím jejich pojistné smlouvy postupně kontaktováni z call centra s novou srovnatelnou nabídkou pojištění u UNIQA pojišťovny. Škody bude UNIQA likvidovat všem stávajícím zákazníkům DIRECT bez ohledu na to, jakého pojistitele si nakonec pro ochranu před riziky zvolí.

spinner