Dopravní nehody

Likvidaci následků nehod v zahraničí lze vyřídit i doma

Likvidaci následků nehod v zahraničí lze vyřídit i doma

Dopravní nehoda je vždy nepříjemná a stresující záležitost. Pokaždé k ní navíc dojde ve chvíli, kdy ji nejméně čekáme. Stane-li se navíc v zahraničí, představuje komplikovanou překážku v cestě za cílem cesty. Jak v takovém případě postupovat a které dokumenty je třeba mít po ruce, radí specialistka na pojištění vozidel České asociace pojišťoven Marcela Machová.

V případě účasti na nehodě, ať už v České republice nebo v zahraničí, je povinností účastníků vzájemně si sdělit údaje nutné pro vyřízení pojistné události. Tzn. jméno a adresu, jméno a adresu vlastníka vozidla v případě, že jím není přímo řidič, název a adresu pojišťovny, u níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), registrační značku vozidla a číslo zelené karty.

Jedná-li se o nehodu, k níž není povinné volat policii, musí účastníci vyplnit společný záznam o nehodě. K tomu je vhodné využít formulář Evropský záznam o dopravní nehodě. „Pokud se jedná o nehodu s účastí cizích státních příslušníků, doporučujeme vyplnit formulář vždy, a pokud se jedná o nehodu na cizím území, doporučujeme vždy volat policii státu, na jehož území k nehodě došlo, a to i přesto, že v některých zemích k nehodám bez zranění policie nevyjíždí,“ uvedla Marcela Machová.

Viník se musí hlásit u své pojišťovny

Ve všech případech je rovněž doporučeno pořídit plánek místa nehody, ideálně i fotodokumentaci. Zapomenout by se nemělo ani na jména a adresy ostatních účastníků nehody, včetně údajů o jejich vozidlech, a kontaktní údaje svědků, které mohou být velice důležité. Pokud český řidič způsobí v zahraničí nehodu, musí ji po návratu nahlásit své pojišťovně. Pokud jsou podklady v pořádku, pojišťovna uplatněné nároky poškozených vypořádá. V opačném případě, že je český řidič naopak poškozeným, musí se nejprve jednoznačně prokázat nároky poškozeného. Ten se musí s dokumentací prokazující odpovědnost za škodu způsobenou zahraničním vozidlem v zahraničí obrátit buď přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla viníka, nebo na Národní kancelář státu, ve kterém došlo k nehodě. „Pokud vám byla způsobena škoda vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru, což jsou státy evropské unie plus Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, je možné oslovit zástupce zahraničního pojistitele v České republice,“ řekla dále Marcela Machová.

V případě střetu s cizincem pomůže ČKP

Pokud dopravní nehodu zaviní cizinec na území České republiky, měl by se poškozený obrátit na ČKP. Jestliže je k dispozici údaj o odpovědnostním pojistiteli zahraničního vozidla, ČKP zjistí ve své evidenci, zda takový pojistitel jmenoval v ČR korespondenta pro likvidaci škody, a škodu předá k vyřízení k tíži a na účet zahraničního pojistitele. V případě, že není k dispozici údaj o odpovědnostním pojistiteli zahraničního vozidla, ČKP provede dotaz na pojistitele u příslušné Národní kanceláře podle země registrace vozidla, které způsobilo škodu.

Po získání potřebných informací ověří ČKP ve své evidenci, zda takový pojistitel jmenoval korespondenta pro likvidaci škody. V kladném případě mu škodu předá k vyřízení k tíži a na účet zahraničního pojistitele. Pokud zahraniční pojistitel nepověřil v ČR žádného korespondenta pro likvidaci škody, vyřídí ČKP škodu sama nebo jejím vyřízením pověří některou z členských pojišťoven.

V situaci, že škodu způsobilo nepojištěné vozidlo, vyřídí ČKP škodu sama nebo jejím vyřízením pověří některou z členských pojišťoven, a to k tíži a na účet zahraniční národní kanceláře (příslušné podle země registrace vozidla, které způsobilo škodu).

„V každém případě platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách,“ dodala zástupkyně ČAP. Podle jejích slov je v České republice a podobně v řadě dalších zemí duplicitní získání náhrady škody protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Tomáš Johánek

spinner