Povinné ručení

Levné povinné ručení se brzy stane minulostí

Levné povinné ručení se brzy stane minulostí

PRAHA (18.9.) – Celkové náklady na odškodnění dopravních nehod z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla vzniklé v roce 2011, převýšily o jedno procento vybrané pojistné. Průměrná sazba na pojištěné vozidlo se snížila o 26 procent. „Výše pojistného je pod hranicí souvisejících nákladů, což může z dlouhodobého hlediska v případě, že nedojde k navýšení ceny, způsobit některým pojistitelům problémy,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP).

K negativní bilanci v povinném ručení přispívá kromě snižování cen také meziroční nárůst závažných dopravních nehod se zraněním a úmrtím (+3 %), které výrazně ovlivňují celkový škodní úhrn. Od roku 2000 se téměř zdvojnásobil, přičemž výrazně stoupl podíl škod na zdraví – z 20 procent celkového závazku škod roku 2000 až na 40 procent u škod z roku 2011. Průměrná výše závazku jedné škody na zdraví pro rok 2011 již přesahuje částku 450 tisíc korun.

Nároky na majetkové škody narostly o tři procenta. Aktuální hodnota průměrné škody je 31 tisíc Kč. „Srovnání minulého vývoje indexu spotřebitelských cen a inflace škod na majetku představuje nárůst průměrné majetkové škody výrazně nad úrovní inflace. Za období 2002 až 2011 narostla cenová hladina měřená indexem spotřebitelských cen o 23 procent, navýšení průměrné škody na majetku vychází na 31 % a celkový nárůst cenové hladiny tak překračuje,“ komentuje vývoj Petr Jedlička, odpovědný pojistný matematik ČKP a doplňuje: „Ještě výraznější rozevírání nůžek nastává u škod na zdraví, které se ve stejném období navýšily o 168 procent.“

Přes výše uvedené rostoucí trendy škodní inflace i celkového úhrnu škod je vývoj pojistného přesně opačný. Průměrná sazba na jedno pojištěné vozidlo poklesla ze 3891 Kč v roce 2006 na 2950 Kč v letošním roce. „Do budoucna nelze očekávat změnu rostoucího trendu navyšování průměrné škody, která by umožnila stabilizaci aktuálních cen povinného ručení. Naopak je třeba brát v potaz, že celková hladina odškodného bude i nadále narůstat výrazně nad úrovní inflace spotřebitelských cen i růstu mezd. Navíc výše odškodného vzroste také změnou odškodňování škod na zdraví vyplývající z nového občanského zákoníku,“ uzavírá výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec.

spinner