Povinné ručení

Levné pojištění se od příštího roku může prodražit

Levné pojištění se od příštího roku může prodražit

PRAHA (11.6.) – Počátkem příštího roku vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela Občanského zákoníku, jedné z nejdůležitějších právních norem vůbec. Ta se dotkne mnoha oblastí občanského života, nepřímo také povinného ručení vozidel, respektive stanovení výše případných náhrad za škody na životě a zdraví způsobené provozem motorového vozidla. Právě tyto škody za poslední dekádu dramaticky vzrostly, což potvrzují také pojišťovny.

„Za posledních deset let se zvýšila inflace na pojistných škodách na zdraví o 168 procent,“ říká Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny. „Samotný počet automobilových nehod se velmi pomalu snižuje, počet obětí však narůstá. Dobrou zprávou je, že se snižuje počet úmrtí, avšak mnohem častěji se v důsledku dopravních nehod setkáváme s trvalým poškozením zdraví, plnou invaliditou nebo sníženou pracovní schopností,“ dodává.

Limity pojištění nemusí stačit

V té souvislosti pojišťovny varují, že již dnes nemusí limity pojištění sjednané za účelem pokrytí škod na životě a zdraví stačit. Jasným trendem současnosti je šetřit, což se ovšem právě v případě nehod s důsledkem vážného poškození zdraví některé z obětí nemusí vyplatit. I zde jsou statistiky poměrně výmluvné: v roce 2000 byla průměrná škoda na zdraví u automobilové nehody 150 tisíc Kč, v letech 2009 až 2011 to bylo již 450 tisíc Kč. Situace přitom bude ještě dramatičtější právě s příchodem novely Občanského zákoníku, která v případě škod na životě a zdraví přiznává obětem mnohem větší nároky na finanční odškodnění. Vznikne například nárok na odškodnění za psychickou újmu, a to i u příbuzných obětí, zejména v případě smrti. Zrušeny budou dlouho kritizované tabulky určující výši finančního odškodnění v závislosti na typu a rozsahu poškození zdraví. Napříště bude o výši finančních náhrad rozhodovat soud na základě svého uvážení.

Viník nehody bude platit více

Očekává se tedy, že částky na odškodnění dramaticky porostou. V neposlední řadě viník dopravní nehody bude povinen zajistit poškozenému takový životní standard, na který byl zvyklý před nehodou. V takovém případě nemusí jít jen o náhradu za ušlou mzdu či doživotní rentu. „Stane-li se obětí tragické dopravní nehody například osoba s měsíčním příjmem nad 100 tisíc a nezaopatřenou rodinou, nestačí rozhodně viníkovi minimální pojistný limit z povinného ručení k pokrytí veškerých nákladů spojených s léčením poškozeného, veškerého odškodnění a náhrad či zajištění jeho dalšího plnohodnotného života. A že se nebude jednat o male částky, je již nyní jasné. Šetřete proto na pojištění prostřednictvím bezeškodního průběhu, nikoliv prostřednictvím nevhodně nastavených parametrů!” říká Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny

Připlatí si i některé dopravní firmy

Nová pravidla odškodnění obětí budou platit nejen pro individuální řidiče, ale pochopitelně také pro dopravní firmy. Právě u nich sledují pojišťovny několikaletý a stále se prohlubující deficit optimálního propojištění. Je možné čekat, že se jeho negativní důsledky naplno projeví právě po 1. lednu příštího roku, kdy novela Občanského zákoníku vstoupí v platnost.

spinner