​Klienti pojišťoven žádají srozumitelnější pojistné podmínky

​Klienti pojišťoven žádají srozumitelnější pojistné podmínky

Evropská unie v posledních pár letech soustavně přijímá narůstající řadu právních aktů, které výrazně ovlivňují sektor pojišťovnictví. Jsou jimi například pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR), pravidla o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (Solventnost II), pravidla o trzích finančních nástrojů (MiFID II), legislativní rámec pro distribuci pojištění v EU (IDD), nařízení o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) apod.

Většina změn bude implementována do českého právního řádu do poloviny roku 2018 a povede k nárůstu rozsahu pojistných podmínek. Česká asociace pojišťoven upozorňuje na to, že zvyšující se objem a složitost informačních povinností mohou podstatně omezit ochotu a schopnost spotřebitele zpracovávat poskytnuté informace a provádět dobře informovaná rozhodnutí. „Nekoordinovaný proces přijímání legislativních předpisů Evropské unie, kdy se řada povinností duplikuje, v kombinaci se stávajícími pravidly znamená, že pojišťovny přetěžují spotřebitele. Musí jim například poskytnout 161 předsmluvních informací před nákupem investičního pojistného produktu od zprostředkovatele. Kromě toho vnitrostátní právní předpisy poměrně často vyžadují dodatečné informace, což může činit až 50 stran, které mají být poskytnuty zákazníkovi nad rámec směrnic nebo nařízení,“ uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Celkový počet zveřejňovaných údajů v pojistných smlouvách se například v případě pojistných produktů s investiční složkou v roce 2018 zvýší v porovnání se situací v 90. letech o 705 procent. „V konečném důsledku je z regulační laviny rozladěn hlavně spotřebitel, a to z důvodu informačního přetížení,“ upozornil Jan Matoušek.

Evropská regulace nejde vždy ruku v ruce se skutečnými potřebami a preferencemi spotřebitelů. Lidé by uvítali srozumitelnější pojistné podmínky, větší variabilitu a transparentnější přístup pojišťoven. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven v květnu 2017 realizovala na reprezentativním vzorku více než tisíce lidí výzkumná agentura SC&C. „Třetina klientů sice nedokázala jednodušší, srozumitelnější podmínky blíže upřesnit, avšak u většiny respondentů panuje názor, že smlouvy mají být bez kliček a stručnější,“ doplnila Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C. „Ochota spotřebitelů porozumět pojistným podmínkám klesá s rostoucím počtem informací, které na ně pojišťovny směrují. Špatná informovanost klientů může mít negativní vliv na rozhodnutí, jež klienti pojišťoven provádějí,“ informoval dále Jan Matoušek.

(tj)  

spinner