LEASEEUROPE

Jiřina Tapšíková ve vedení evropského leasingu

Jiřina Tapšíková ve vedení evropského leasingu

CANNES (16.10.) – Předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Jiřina Tapšíková byla zvolena do Rady Federace evropských leasingových asociací (LEASEUROPE). Ve čtyřicetileté historii LEASEUROPE je vůbec první ženou ve vrcholném orgánu této prestižní organizace s četnými vazbami na Evropskou unii.

Volba proběhla na počátku října ve francouzském Cannes, kde LEASEUROPE pořádala své výroční zasedání. Jiřinu Tapšíkovou do rady nominovaly leasingové asociace ze střední a východní Evropy. LEASEUROPE je zájmovým sdružením zastupujícím více než 2000 leasingových společností a více než 600 pronajímatelů aut z 32 evropských zemí. Společnosti sdružené v LEASEUROPE v loňském roce financovaly investice do strojů, zařízení, dopravních prostředků a nemovitostí celkovou částkou přesahující 250 miliard €.

Ing. Jiřina Tapšíková, MBA, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde absolvovala i postgraduální studium. Dosavadní profesní život zasvětila leasingu a pracovala na manažerských pozicích u nás i ve světě. V letech 2003 až 2005 byla ředitelkou dceřiné společnosti koncernu Volkswagen FS AG v Turecku, v současnosti působí jako jednatelka firmy ŠkoFIN. Od září 2010 je členkou představenstva a od dubna 2011 předsedkyní představenstva ČLFA.

spinner