PR text

Jaký lze očekávat vývoj cen na povinné ručení v roce 2019?

Jaký lze očekávat vývoj cen na povinné ručení v roce 2019?

Sjednání pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla je dnes povinností každého řidiče, a proto tento typ pojištění nyní nabízí téměř každá pojišťovna. 

S takto obsáhlou nabídkou se však váže vysoká konkurence mezi pojistiteli, a tedy i odlišné ceny a podmínky pojištění. V dnešním článku se vám proto pokusíme nastínit, jaké změny cen lze u povinného ručení v roce 2019 očekávat. 

Jak je počítána cena povinného ručení?

Každá pojišťovna má mírně odlišný výpočet výše pojistného, avšak v zásadě jsou vždy důležité tyto faktory: věk a místo bydliště pojistníka, charakteristika vozidla a jeho účel užití, předchozí škodní průběh pojistníka (bonusy a malusy) a vybraný rozsah pojištění.

Vyšší pojistné u rizikových řidičů

Rizikovým řidičem je pro pojišťovny každý mladý řidič, neboť je u něj statisticky vyšší pravděpodobnost způsobení pojistné události, a také řidič s velkým počtem pojistných událostí ve škodním průběhu. Právě u řidičů, jež v minulosti způsobili opakovaně pojistné události se očekává nejvyšší nárůst pojistného.

Škody jsou stále finančně náročnější

Celkový růst průměrného pojistného se však dotkne i ostatních řidičů, neboť v návaznosti na růst ceny automobilů, zdražovaní náhradních dílů a služeb servisů, jsou nyní likvidace škod pro pojišťovny finančně značně náročnější. Stejně tak je nyní nákladnější likvidace pojistných událostí u způsobené újmy na zdraví, a to z důvodu rostoucích cen lékařské péče a růstu průměrné mzdy.

Online srovnávače na vzestupu

Pozitivním vývojem je v tomto ohledu stále rozsáhlejší nabídka online srovnávačů pojištění. Sjednání pojistky online je pro pojistitele zpravidla méně nákladné z důvodu menší administrativní zátěže. Online srovnávače, jako například Yespojištění.cz jsou tedy často schopny poskytnout velmi výhodnou cenu na povinné ručení díky speciálním online slevám. Lze předpokládat, že bude tento trend i nadále pokračovat a nárůst průměrného pojistného se tak pro koncové uživatele vyváží rychlejší možností online sjednání.

spinner