Pojištění finanční způsobilosti

Dopravci si mohou pojistit finanční způsobilost

Dopravci si mohou pojistit finanční způsobilost

Již od roku 2003 platí pro všechny podnikatele, kteří na základě koncese provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, povinnost prokazovat finanční způsobilost.

Způsobilost prokazují obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 tisíc Kč na jedno vozidlo a 180 tisíc Kč na každé další vozidlo. Dostupný kapitál a rezervy však lze dále prokázat také předložením smlouvy o ručení uzavřené mezi dopravcem a pojišťovnou. Při nesplnění této povinnosti hrozí dopravci odebrání koncese a tím i ukončení podnikání.

„Je zřejmé, že pro celou řadu podnikatelů v dopravě je velmi nepraktické vázat firemní prostředky do rezerv a budou je radši investovat například do dalšího rozvoje firmy. Právě těmto dopravcům je určeno naše pojištění. To jim pro případ kontroly finančního úřadu garantuje ručení za jejich finanční způsobilost do zákonem stanovené výše,“ uvedla Martina Traganová, ředitelka divize pojištění průmyslu Slavia pojišťovny.

Pojistit lze i celou částku finanční způsobilosti Ručení pojišťovny lze sjednat jak na celou požadovanou částku, tak pouze na konkrétní objem peněz, který dopravci chybí k prokázání. Ověření finanční způsobilosti dopravce definované zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je nedílnou součástí kontroly dopravce na finančním úřadu. Dopravce musí být schopen prokázat svou způsobilost na 12 měsíců provozu.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce lze sjednat na dobu jednoho roku či na dobu kratší než jeden rok s počátkem pojištění v den zaplacení. Pojistit se lze také na dobu kalendářního roku (pojištění na dobu od 1. ledna do 31. prosince), a to i zpětně. Tuto možnost Slavia pojišťovna nabízí zejména dopravcům, kteří povinnost opomněli hned na začátku kalendářního roku. Při nesplnění povinnosti jim hrozí odebrání koncese, tedy i ukončení podnikání.

(tj)

spinner