Pojištění odpovědnosti řidičů

Dopravci by neměli přehlížet pojištění odpovědnosti řidičů

Dopravci by neměli přehlížet pojištění odpovědnosti řidičů

Jedním z velmi důležitých pojištění pro dopravní společnosti je pojištění řidičů za škody způsobené zaměstnavateli. Vztahuje se na škody, které mají na svědomí samotní řidiči, a do určité míry kryje ztrátu dopravce třeba v případě zavinění dopravní nehody, při níž je poškozen majetek dopravce, většinou tedy motorové vozidlo.

Pokud řidič způsobí vozidlem škodu třetí straně, škoda se hradí z povinného ručení. Pojišťovna plní do limitu, na který je provozovatel vozidla pojištěn. Většinou se však v takovém případě poškodí i vozidlo viníka dopravní nehody. Jemu se škoda platí z havarijního pojištění. „U havarijního pojištění je však standardem spoluúčast ve výši konkrétní částky nebo procent z ceny opravy vozidla. Tato spoluúčast je započtena do plnění pojišťovny, to znamená, že dopravní firma dostane o tuto spoluúčast nižší částku,“ upozornila Martina Traganová, ředitelka divize Průmysl Slavia pojišťovny. Dopravci tak vzniká škoda a rozdíl mezi skutečnou výší škody a plněním pojišťovny může nárokovat na svém zaměstnanci, který nehodu způsobil.

Pomůže pojištění odpovědnosti řidiče

Zaměstnanec, který nemá pojištění za škody způsobené svému zaměstnavateli, většinou podepíše uznání závazku svého dluhu, uzná, že způsobil škodu, a dohodne se na nějaké formě úhrady. „Pokud je řidič řádně pojištěn, uplatní tuto událost u své pojišťovny a pojišťovna za něj spoluúčast zaplatí. Nemusí se to týkat jen havárie, ale řidič třeba může ztratit firemní peníze nebo doklady, případně vozidlem poškodit nemovitost svého zaměstnavatele,“ uvedla dále Martina Traganová. V případě, že není poničené auto havarijně pojištěné, má dopravce ve většině případů velký problém, protože po zaměstnanci může požadovat náhradu pouze do výše 4,5násobku jeho platu. Výše platby pojištění odpovědnosti řidiče se u profesionálních řidičů pohybuje zhruba mezi 1500 až 3000 Kč ročně. Záleží samozřejmě také na počtu pojistných událostí.

Bič na často bourající řidiče

Trendem současné doby je to, že se pojištěný dopravce snaží všechna rizika sloučit do balíčku u jedné pojišťovny. Podle Martiny Traganové je však dobré z takového balíčku vyjmout právě pojištění odpovědnosti řidičů, a to zejména v případě, pokud řidiči páchají časté škody. „Pokud jsou to řidiči, kteří neustále páchají nějaké škody, je lepší, aby si toto pojištění zařídili sami. V opačném případě totiž zbytečně poškozují obraz dopravce v očích pojišťovny a prodražují výši pojistného,“ zdůraznila. Někteří dopravci to podle jejích slov řeší tak, že mají s pojišťovnou uzavřené rámcové smlouvy na určitý počet řidičů, a pokud se ve firmě objeví řidič, který působí opakovaně škodu, je z této rámcové smlouvy vyřazen a musí si pojištění zajistit sám. A samozřejmě za méně výhodných podmínek, než jak má uzavřeno pojištění firma v rámci balíčku rizik. „Toto je jedna z metod, jakými dopravci nutí své řidiče, aby jezdili opatrně a nezpůsobovali pokud možno žádnou škodu,“ uvedla zástupkyně Slavia pojišťovny.

Základem je povinné ručení a havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti řidičů je jedním z široké škály pojištění pro dopravce. Základem je pro ně samozřejmě pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla, které je ze zákona povinné. Havarijní pojištění využívají zejména dopravci, kteří nakupují nová vozidla, případně si je pořizují na leasing. U starších nebývá havarijní pojištění pravidlem, protože si dopravci spočítají, že se jim vyplatí starší vozidlo opravit vlastními silami, zejména pokud se jedná o větší autoparky. Významné je také pojištění dopravy a přepravy, neboť dopravce přebírá zodpovědnost za přepravovaný náklad. Dalším druhem pojištění je standardní pojištění majetku a činnosti dopravce. Vztahuje se například na případy, kdy řidič dopravce způsobí nějakou škodu někde jinde nebo poničí něco v pracovní době. Pokud mají dopravci v rejstříku vykonávání oprav pro třetí subjekty, mají možnost si pojistit také třeba opravou způsobenou škodu na vozidle jiného dopravce. Dalším zákonným pojištěním je pojištění finanční způsobilosti, které využívají zejména malé a střední firmy. Toto pojištění se vztahuje na kapitálovou dostatečnost dopravní firmy a pomůže třeba v případě, že by došlo k nějaké události, jako je zpronevěra zboží, nebo kdyby dopravce nebyl schopen dostát svým závazkům.

Tomáš Johánek

spinner