Hospodaření ČSOB Leasingu

ČSOB Leasing posílil pozici leasingové jedničky na českém trhu

ČSOB Leasing posílil pozici leasingové jedničky na českém trhu

PRAHA (8.2.) – Společnost ČSOB Leasing dosáhla v roce 2012 objemu financování ve výši 9,14 miliardy Kč. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů.

Podle aktuálních výsledků České leasingové a finanční asociace tak firma v roce 2012 posílila pozici leadera leasingového trhu i nejvyhledáva­nějšího poskytovatele financování podnikatelských investic. Zájem o finanční produkty ČSOB Leasing mezi podnikateli potvrzuje i nárůst jeho obchodů v komoditě strojů, zařízení a technologií. Společnost loni vložila do financování strojů, zařízení a technologií českých firem částku 3, 6 miliardy Kč.

„Zaměřujeme se strategicky především na financování českých podnikatelů. Věříme českým podnikatelům, podporujeme rozvoj, rozšiřování a inovace jejich podnikatelských aktivit a modernizaci jejich výrobních prostředků. Naše prvenství na trhu leasingových společností je projevem dlouhodobé a konsistentní obchodní výkonnosti, která je provázena i požadovanou finanční výkonností firmy z pohledu akcionáře,“ konstatuje Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing.

ČSOB Leasing poskytuje financování dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií, včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot pro korporátní zákazníky. Produkty zákazníkům je společnost schopna dle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku.

spinner