​Colonnade Insurance chce být alternativou velkých pojišťoven

​Colonnade Insurance chce být alternativou velkých pojišťoven

Od 1. dubna začala na českém trhu působit nová pojišťovna Colonnade Insurance, která je členem kanadského Fairfax Financial Holdings. Jejím cílem je nabídnout alternativu vůči velkým pojišťovacím skupinám v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů a specializovaných motoristických pojištění. Na konkrétní plány jsme se zeptali ředitele této pojišťovny Dominika Štrose.

„Jaké jsou vaše plány na českém trhu, jaká je vaše cílová skupina?“

„V současné chvíli je naším cílem dobře se etablovat na trhu pod značkou Colonnade. Vstupujeme s nabídkou průmyslového pojištění pro firmy a podnikatele a specializovaných motoristických pojištění. Do budoucna plánujeme přijít s novými produkty, a to i v oblasti autopojištění. Zajímají nás ty speciality, které zůstávají mimo pozornost velkých pojišťovatelů.“

„Jaké jsou obecně trendy v pojištění dopravců (pomineme-li povinné ručení a havarijní pojištění)?“

„Podnikání ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě patří kvůli rozvoji nových technologií a složitosti právního a regulatorního prostředí mezi nejnáročnější odvětví. To vědí i sami dopravci, proto se stále více zajímají o veškeré druhy pojištění odpovědnosti, ze-jména pak o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou během přepravy. Dopravci musí ve spolupráci se zákazníky, jejichž zboží přepravují, zvažovat veškerá rizika, kterým může být přeprava zásilek vystavena. Bohužel, probíhající imigrační krize a řada nedávných teroristických útoků staví jednání o vhodném způsobu přepravy, trase, časovém hledisku nebo adekvátním pojištění přepravovaného zboží do zcela jiného světla. Je důležité, aby dopravci vždy své klienty upozorňovali na to, co je a co není škoda, za kterou dopravce skutečně nese nebo může nést odpovědnost, a kdy je vhodné, aby si klient sám nebo ve spolupráci s dopravcem své zboží pojistil.“

„Jaká by měla být základní pojištění každého dopravce?“

„Komplexnost dodavatelsko-odběratelských vztahů, složitost právního a regulatorního prostředí a rozvoj nových technologií vystavují podnikatele v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy celé řadě nových rizik. Proto považuji za zásadní sjednání pojištění odpovědnosti dopravce za škodu vzniklou během přepravy a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností. Kromě zabezpečení proti škodám vzniklým třetím osobám musí dopravce myslet i na finanční ztrátu v případě škody způsobené provozem dopravních prostředků a škody na vlastním majetku, zejména pak na vlastních nebo pronajatých vozidlech. Základem je v tomto případě povinné ručení s dostatečným limitem a havarijní pojištění, které je vhodné doplnit o další specializovaná pojištění. Nejžádanějším z takových produktů je pojištění TruckGap, které zajistí majiteli nákladního automobilu doplatek rozdílu mezi plněním z havarijního pojištění a původní pořizovací cenou. V případě totální škody nebo krádeže je totiž třeba počítat s tím, že z havarijního pojištění získá majitel vozu pouze částku odpovídající jeho aktuální hodnotě, což například po třech letech bývá kolem 55 procent původní kupní ceny. Především pro menší dopravce může taková situace představovat až existenční problém, zejména pokud je vozidlo financováno prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru. Dluh je třeba doplatit a plnění z havarijního pojištění jej nemusí zcela pokrýt.

(tj)

spinner