Nový občanský zákoník

ČLFA: Nejistota kolem účinnosti nového OZ poškozuje trh

ČLFA: Nejistota kolem účinnosti nového OZ poškozuje trh

PRAHA (9.9.) – Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) upozorňuje na negativní dopady, které způsobuje nejistota, zda počátkem příštího roku skutečně nastane účinnost nového občanského zákoníku. Reaguje tím na úvahy o možných komplikacích v legislativním procesu nezbytném pro dokončení rekodifikace soukromého práva, které se objevily v souvislosti s rozpuštěním Poslanecké sněmovny.

ČLFA podporuje taková procesní řešení, která v rámci ústavního pořádku povedou k dotažení projednávání komplexu novel souvisejících s rekodifikací soukromého práva v zákonodárných orgánech. Upozorňuje na rizika spojená s nastalým legislativním zmatkem a na možné ekonomické ztráty řady soukromoprávních subjektů, včetně finančních institucí, pokud by byla účinnost nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících právních předpisů či jejich novel odložena.

Členské společnosti ČLFA patří mezi subjekty, kterých se zásadně dotknou změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva, zejména z nové úpravy občanského práva. Jejich finanční služby budou muset počínaje účinností nového občanského zákoníku odpovídat nové úpravě závazkového práva a respektovat tzv. upřednostnění autonomie vůle, posílení zásady dispozivity i další podstatné změny.

Všechny finanční instituce sdružené v ČLFA se již řadu měsíců připravují na tyto novinky úpravou procesů a smluvní dokumentace, školením zaměstnanců i dalšími opatřeními. Tyto kroky si vyžádaly nemalé finanční prostředky. Hrozící nedotažení legislativního procesu by v podstatě znamenalo, že tyto prostředky byly vynaloženy zbytečně. Podle ČLFA finančním obchodům a ekonomice jako celku škodí všeobecná právní nejistota ohledně dokončení legislativního procesu a účinnosti nového soukromého práva.

spinner