Vývoj trhu nebankovnho financování

Členové ČLFA loni poskytli klientům 118 miliard Kč

Členové ČLFA loni poskytli klientům 118 miliard Kč

PRAHA (7.2.) – Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2012 na financování potřeb svých klientů 118,2 miliardy Kč, což je o pouhých pět procent méně než v roce 2011. Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů šlo celkem 82,5 miliardy Kč. Vyplývá to z nejnovějších statistik ČLFA.

Statistiky potvrdily pokračující trend v objemu financování podnikatelů prostřednictvím leasingů a úvěrů, který loni v podstatě odpovídal úrovni předchozích pokrizových let. Patrná je mírná změna produktové struktury ve prospěch podnikatelského úvěru. „Výsledky za rok 2012 odpovídají našim předpokladům. I přes přetrvávající nepříznivé makroekonomické vlivy jsme zaznamenali několik pozitivních faktorů. Za pozornost stojí, že v době recese rostl zájem o produkty s přidanou hodnotou, jako je například operativní leasing. Z toho lze vyvodit, že podnikatelské subjekty reagují na nedobrý ekonomický vývoj efektivnějším řízením svých nákladů,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA.

V souvislosti s pokračující stagnací investic, ale také s omezením státní podpory fotovoltaiky došlo k celkovému poklesu leasingu movitých věcí pro podnikatelské subjekty o 10,4 procenta (měřeno výsledky 15 největších společností), který byl kompenzován pozitivním vývojem objemů v produktu podnikatelský úvěr (růst o 6,8 %). Zvýšil se také objem pohledávek postoupených v rámci factoringu (o 1,9 % – dle statistik Asociace factoringových společností ČR). Po hlubokém propadu na počátku recese vykázal oživení leasing nemovitostí (růst o 14 %, souhrn pořizovacích cen: 3,1 miliardy Kč). Oblast spotřebitelských úvěrů loni dosáhla shodného výsledku jako v roce 2011 (34,2 miliardy Kč).

Celkový objem pohledávek členů ČLFA z uzavřených smluv se pod vlivem hospodářského poklesu meziročně snížil o 4,5 procenta na 256,8 miliardy Kč. Jako obvykle i loni členské společnosti ČLFA uzavřely nejvíce smluv na financování vozidel, když zákazníkům poskytly prostředky na pořízení 43,2 procenta všech prvně registrovaných nových osobních automobilů v České republice – financovaly přes 75 tisíc nových osobních vozů.

Firemní sféra loni při financování svých aktivit rozložila svůj zájem takřka rovnoměrně mezi podnikatelský leasing a podnikatelské úvěry. V roce 2012 poskytly členské společnosti ČLFA podnikové klientele na její investice 36,8 miliardy Kč prostřednictvím leasingu a 32,9 miliardy Kč prostřednictvím podnikatelských ú­věrů.

Pro loňský rok byl také typický pokračující nárůst podílu operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu. Zatímco v roce 2011 tento podíl na nových obchodech v podnikatelské sféře činil 33 procent, loni už dosáhl úrovně 43,5 procenta. Na operativní leasing bylo v uplynulém roce uzavřeno o 9636 smluv více než na finanční leasing.

Pokud jde o komodity, u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firemní klientelu tradičně dominují dopravní prostředky. Nejinak tomu bylo v roce 2012. Jak v oblasti podnikatelských úvěrů, tak leasingu vykázaly nejvyšší výsledek osobní automobily, následovalo financování investic do strojů a zařízení, zejména do zemědělské a kovoobráběcí techniky.

spinner