Pojištění vozidel

ČKP doporučila hradit škody i za zaniklá pojištěná vozidla

ČKP doporučila hradit škody i za zaniklá pojištěná vozidla

Po 1. červenci 2015 došlo k administrativnímu zániku vozidel, která neměla v Centrálním registru vozidel uvedeného vlastníka (tzv. vozidla v polopřevodu). Vozidlo se tak sice stalo ze zákona nezpůsobilým k provozu, tudíž na silnice nesmí, z odhadů ministerstva dopravy však vyplývá, že tisíce administrativně zaniklých vozidel mohou být z technického hlediska stále schopné jízdy. Těmito jezdícími vozidly bude samozřejmě možné způsobovat škody, takové vozidlo proto musí být ze zákona pojištěné.

„Po důkladném právním rozboru Česká kancelář pojistitelů doporučila členským pojišťovnám hradit z povinného ručení svých klientů i škody, které budou způsobeny administrativně zaniklými vozidly. Za zánik vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lze totiž považovat výhradně situaci, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat a nemůže způsobovat žádné škody. V takovém případě je logické, aby povinné ručení zaniklo,“ uvedl výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec. Pojem administrativního zániku zákon č. 168/1999 Sb. podle jeho slov nezná, navíc nemůže existovat žádná souvislost mezi dopravní nehodou a ztrátou technické způsobilosti vozidla z důvodu jeho administrativního zániku. „Přestože administrativně zaniklé vozidlo skutečně vůbec nesmí na silnici, tak pojišťovny tu nejsou od toho, aby za toto protiprávní a nezodpovědné jednání motoristy trestaly. Jde-li o porušení předpisů týkajících se buď silničního provozu, nebo registrace vozidel, pak trestání je v rukou příslušných orgánů státu. Úkolem pojišťoven je za své pojištěné klienty krýt škody, které způsobí svým vozidlem, ať již je jakékoli,“ doplnil Hradec.

Za provoz zaniklých vozidel hrozí sankce

Tvrdé sankce za provoz administrativně zaniklých vozidel hrozí od Policie ČR i správních orgánů. Majitel vozidla musí učinit takové kroky, aby vozidlo přestalo být i fyzicky samostatným vozidlem, které by mohlo způsobovat škody. Ministerstvo evidovalo na konci června stále přes 680 tisíc aut v takzvaném polopřevodu. Auta v polopřevodu jsou vozidla, která původní majitel odhlásil, ale nový dosud nepřihlásil. Praxi polopřevodů, kterou dosud úřad trpěl, přestože nebyla legální, vymýtila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která je v platnosti od počátku letošního roku. Namísto dvou úkonů při převádění vozidel zavedla jediný a stanovila půlroční lhůtu pro přihlášení nedokončených registrací.

Od ledna tak musí na registr nový i původní majitel, případně mohou zplnomocnit druhou stranu nebo třetí osobu. Končícím vozidlům zaniklo od 1. července i povinné ručení a nesmějí být pod hrozbou pokuty provozována. Majitelé je musí odstranit z pozemních komunikací nebo v případě vraků je nechat ekologicky zlikvidovat. Vracet registrační značky úřadům nicméně nemusí.

Tomáš Johánek

spinner