Platební morálka firem

České firmy své závazky loni hradily za dva a půl měsíce

České firmy své závazky loni hradily za dva a půl měsíce

PRAHA (23.1.) – Aktuální analýza platební morálky společnosti ČSOB Factoring ukázala, že loni české firmy hradily své závazky průměrně za 75 dní, což je nejdéle od roku 2009. Oproti roku 2011 se platební morálka tuzemských firem zhoršila o čtyři dny a Česká republika tak zůstává v nelichotivé pozici v porovnání s některými státy EU.

Nejdéle čekají na své peníze dodavatelé do zdravotnictví. Meziročně nejvýznamnější prodloužení úhrady závazků zaznamenávají dvě důležitá odvětví – v potravinářství činí prodloužení inkasa pohledávek 9 dní a v automobilovém průmyslu je to dokonce 15 dní.

V loňském roce české firmy platily za odebrané služby a zboží v průměru za 75 dní, což je zhruba 15 dní po splatnosti vystavené faktury. Zhoršení platební morálky napříč ekonomicky nejvýznamnějšími odvětvími je evidentní. Několik let trvající prodlužování návratnosti pohledávek způsobuje obecná nejistota plynoucí z dalšího vývoje ekonomiky a tím pádem obezřetné chování spotřebitelů, bank, firem, státu.

Díky tomu je v ekonomice méně peněz a to má vliv na prodlužující se návratnosti pohledávek. „Firmám se pak díky prostředkům blokovaným v pohledávkách nedostává peněz na financování provozu,“ uvedl Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring.

Nejdéle loni čekali na své peníze dodavatelé do zdravotnictví, kde je průměrná doba splatnosti pohledávek 106 dní, ti si však jako jediní oproti roku 2011 polepšili o dva dny. Ve strojírenství došlo oproti roku 2011 k prodloužení průměrné úhrady závazků o celých sedm dní a ve stavebnictví o čtyři dny. K nejmarkantnějšímu zhoršení platební morálky došlo v důležitých oborech jako je potravinářská výroba a automobilový průmysl, oproti tomu si stabilně vedly velkoobchodní fir­my.

Z hlediska platební morálky firem se Česká republika řadí již několik let v řadě k těm horším v EU. „Nejen, že v tuzemsku čekají na své peníze dodavatelé nejdéle, ale v meziročním srovnání zaznamenáváme oproti jiným státům EU i nejznatelnější prodloužení reálné doby návratnosti pohledávek. Například firmy na Slovensku naopak meziročně zkrátily průměrnou úhradu závazků o sedm dní, což je pozoruhodné,“ upozorňuje Jindřich Horák z ČSOB Factoring.

Poukazuje tak na to, že na Slovensku lze vysledovat pozitivní trend již třetí rok v řadě, neboť návratnost pohledávek se loni zkrátila na 65 dní a to už je o deset dní méně než v ČR. Bez znatelných výkyvů hradí závazky také například firmy v Německu, Rakousku či ve Francii.

spinner