​České firmy mají ve srovnání s Evropou stále malé vozové parky, oblíbily si ale telematiku

​České firmy mají ve srovnání s Evropou stále malé vozové parky, oblíbily si ale telematiku

1.7. - České firmy mají ve srovnání s většinou vyspělých evropských zemí ještě stále poměrně malé vozové parky. Aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval, ukázal, že medián českých autoparků činí pouze 25 vozidel na firmu. V Německu, Španělsku, Itálii nebo Portugalsku je ale tato střední hodnota výrazně vyšší a činí 40 vozidel, a například ve Francii nebo Belgii ještě více. Z výzkumu také vyplývá, že čeští manažeři příliš nevěří alternativním pohonům, naopak si oblíbili telematiku ve vozech.

ČR se v používání vozových parků řadí na úroveň Polska, Švýcarska, Portugalska nebo Lucemburska. To prokazují i další statistiky z rozsáhlého průzkumu. Zatímco v ČR má 100 a více vozidel pouze sedm procent společností, v zemích EU má takto velké autoparky 17 procent firem. Flotilu o velikosti nad 500 automobilů výzkum v tuzemsku nezaznamenal. V EU přitom takovými autoparky disponují čtyři procenta dotazovaných společností, z velkých společností nad 500 zaměstnanců je to 13 procent. V predikci budoucího vývoje velikosti autoparku jsou čeští manažeři opatrnější než jejich kolegové z ostatních evropských zemí. Růst očekává zhruba čtvrtina z nich. Naproti tomu v ostatních zemích EU budoucí růst předpokládá 30 procent manažerů. „Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že pokles předpovídá v Evropě devět procent manažerů a jen tři procenta manažerů v ČR, je výsledná bilance mezi pozitivně a negativně naladěnými zhruba stejná. Zajímavé je zjištění, že v EU jsou mnohem pesimističtější hlavně manažeři velkých a středních firem. Ve středních firmách předpokládá pokles velikosti autoparků sedm procent z nich, ve velkých dokonce 14 procent,“ komentuje Gregor Bilik, generální ředitel Arval CZ, výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), který pro Arval zpracovala agentura CSA.

Dieselgate s trhem nezamávala

Trhem příliš nezamával ani emisní skandál automobilky Volkswagen zvaný dieselgate. Podle výsledků průzkumu zasáhla aféra mínění českých manažerů o něco méně než v případě jejich kolegů z ostatních evropských zemí. Průzkum potvrdil pokles podílu dieselových vozidel ve firemních autoparcích v Evropě, ale v ČR je to přesně naopak. „V této souvislosti je však třeba uvést, že podíl dieselových vozidel v Česku za zbytkem Evropy znatelně zaostává. Naše autoparky disponují v průměru 65 procenty dieselů, naproti tomu v EU je to 82 procent. Takže ani po započtení předpokládaného poklesu v Evropě a nárůstu u nás v příštích třech letech se poměry nevyrovnají a skóre EU vůči ČR bude 79 ku 68 procentům. Zůstává ovšem otázkou, zda redukce počtu dieselových aut v Evropě nebude o něco rychlejší, než dotazovaní manažeři v současné chvíli předpokládají,“ uvedl Gregor Bilik. K dalšímu snížení obliby naftových motorů by podle něj mohl napomoci například uvažovaný zákaz vjezdu naftových vozidel do center měst.

Čeští podnikatelé v potenciál ekologických pohonů nevěří

Čeští manažeři zaostávají podle průzkumu za zbytkem Evropy ve víře v potenciál nových pohonů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zatímco v Česku alespoň jednu alternativní technologii už nyní využívá 11 procent autoparků, v EU je to 27 procent. Do příštích tří let její použití zvažuje u nás 22 procent manažerů proti 48 procent manažerů zahraničních. Shodně v ČR i v EU jsou k alternativním pohonům vstřícnější společnosti s velkými autoparky, ty střední a menší se raději drží „klasiky“. Nejčastěji užívaným druhem alternativy je v Evropě hybridní pohon, který již nyní používá 16 procent autoparků a 32 procent o něm uvažuje v příštích třech letech. V ČR však hybridy najdeme jen v jednom procentu firemních flotil a za 3 roky by to mělo být 11 procent. Vítěznými alternativními palivy jsou u nás v současnosti CNG a LPG, s nimiž mají zkušenosti shodně čtyř procent autoparků. Poměrně slabý zájem je v ČR o elektromobily. V současné době mají vozidlo na elektrický pohon dvě procenta zkoumaných společností a v příštích třech letech o jeho pořízení uvažuje šest procent společností. Naproti tomu v EU je alespoň jeden elektromobil součástí 12 procent autoparků a do tří let si ho plánuje pořídit 28 procent firem.

Češi mají náskok v telematice

Ve většině ukazatelů sice Češi za vyspělou Evropou zaostávají, ostatní ale předčí v telematice. Zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče a polohy vozu má ve vozidlech 49 procent malých a středních firem, a dokonce 72 procent velkých. Oproti tomu průměr za celou EU je 29 respektive 38 procent. „Méně příjemné je zjištění, že v ČR v posledních třech letech podíl autoparků vybavených telematikou stagnuje, naproti tomu v zahraničí roste,“ uvedl Gregor Bilik. V EU i v ČR se telematika pořizuje zejména za účelem sledování polohy vozidla, další motivy jsou však už výrazně odlišné. Druhým nejvýznamnějším je v ČR snižování spotřeby, pro které telematiku volí 34 procent českých manažerů, ale jen 19 procent evropských. Snížení nákladů na údržbu díky telematice mají za cíl jen čtyři procenta tuzemských manažerů ve srovnání s 10 procenty evropskými. Poměrně málo naše manažery zajímá i zlepšení bezpečnosti řidičů (8 %) a sledování neoprávněného využívání vozidla (3 %).

Operativní leasing je v kurzu

V ČR se nadále zvyšuje podíl operativního leasingu a klesá využití leasingu finančního. Letos již výhody operativního leasingu u nás využívá 38 procent společností a za ostatními evropskými zeměmi tak zaostáváme o pouhá tři procenta. Menší zastoupení má operativní leasing v autoparcích do 100 vozidel (29 %), zatímco v těch větších už tvoří 47 procent, což je nejvíce ze všech užívaných metod financování. Podíl nákupu vozů z vlastních prostředků se v ČR zvyšuje na úkor finančního leasingu. Volí jej 37 procent středních a menších společností a 42 procent velkých. Proti loňsku, kdy nákup volilo 50 procent malých a středních firem a 36 procent velkých, se tento poměr obrátil. V EU volí vlastní nákup firemních vozidel 38 procent malých a středních společností a 27 procent velkých. České prostředí je naopak skeptické ke sdílení firemních vozidel. Pouze čtvrtina tuzemských manažerů vozového parku si myslí, že se v jejich společnosti rozšíří sdílení aut, a jen pětina je toho názoru, že sdílení aut by snadno akceptovala nejmladší generace zaměstnanců. V ostatních zemích EU předpokládá rozšíření sdílení aut 31 procent manažerů a akceptaci tohoto způsobu využití firemních aut mladými nepovažuje za problém dokonce 42 procent dotazovaných.

Tomáš Johánek

spinner