​AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu již před válkou

​AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu již před válkou

1.3. - „Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má stále rozvíjející se ekonomiku, ne vyspělou a rozvinutou. Česko chce dlouhodobě přilákat firmy, které mohou nabídnout vyspělé investice do výroby s přesahem do výzkumu a vývoje, vyspělé sdílené služby apod. Ruské firmy však tento typ investic většinou nenabízí, nejsou na tento rozvoj zatím ekonomicky připraveny. Kde určitě zaznamenáme dopad bude 1. v dovozu surovin – ropy a zemního plynu, 2. v exportu a 3. v zastavení spolupráce českých firem na ruských projektech. Ve druhé a třetí oblasti dopad nebude masivní, dovoz energetických surovin bude rána, kterou musíme nějak přežít – i z toho ale vyjdeme silnější,“ uvedl Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice (AFI).

Stručně řečeno, investice nejsou významné, vývoz a dovoz zboží významný je -jako dovoz plynu, ropy nebo vzácných kovů. Rusko je nebo spíše bylo pro Česko zajímavé například pro odbyt lokomotiv, obráběcí stroje, stavbu elektráren nebo pro trh finančních služeb jako jsou třeba splátkové firmy, které na ruském trhu dříve neexistovaly.

Ruská ekonomika má některé specifické sektory velmi pokročilé, ale celkově ve většině své struktury neodpovídá moderním standardům a spíše zaostává. Ve větší části průmyslových odvětví není na takové úrovní jako český průmysl. Je to dáno mimo jiné tradicí a pracovními návyky jako je dodržování výrobních postupů, osobní zodpovědnost za výsledky práce apod. Tyto návyky pořád ruské ekonomice běžné nejsou s výjimkou určitých oborů ,jako je například kosmický nebo zbrojní průmysl. Tedy v oblasti investic z Ruska do České republiky není riziko, že bychom přišli o nějaké významné investice, uvedlo AFI.

O sdružení AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále - od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID. AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například investice firem Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner