DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda

DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda

29.8. - DPDgroup, největší balíková přepravní síť v Evropě, jejíž součástí je i česká DPD, se zavázala výrazně snížit emise skleníkových plynů. K dosažení ambiciózního cíle nulových čistých emisí do roku 2040 skupina plánuje využívat po celé Evropě pouze elektrické dodávky, pěší a cyklokurýry (realizace do roku 2035), zapojit do dálkové přepravy (linehaul) více vlaků a využívat výhradně alternativní zdroje jako bioplyn, biopalivo, elektřinu a vodík (do roku 2040), v rámci provozu všech budov využívat ze 100 % obnovitelnou energii (do roku 2035), a konečně nahradit zbytkové emise pomocí projektů na zachycování uhlíku.

DPDgroup si stanovila dva hlavní cíle - krátkodobý, ve kterém se do roku 2030 (oproti roku 2020) zavazuje snížit emise o 43 %, a dlouhodobý - v roce 2040 dosáhnout 90% snížení emisí. Zbytkové emise (zhruba 10 %) bude DPDgroup kompenzovat prostřednictvím projektů zachycování uhlíku.

Svůj závazek předložila skupina známé vědecké iniciativě SBTi (Science Based Targets), přednímu nezávislému orgánu, který byl založen organizacemi UN Global Compact, WWF, World Resource Institute (WRI) a Carbon Disclosure Project (CDP). Je široce uznáván pro své hodnocení a podporu cílů společností v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků o klimatu. DPDgroup očekává, že ke schválení cílů iniciativou SBTi dojde začátkem roku 2023.

Jak se budou emise snižovat?

Stejně jako celá skupina, tak i DPD v České republice postupně rozšiřuje svou síť elektrických a nízkoemisních dodávek a navyšuje počet cyklo a pěších kurýrů. Do roku 2035 bude celá doručovací flotila v rámci první/poslední míle kompletně nízkoemisní (elektrododávky, pěší a cyklokurýři). Dokonce již do roku 2025 se tak stane v Praze a Ostravě. V rámci dálkové přepravy se pak bude do roku 2040 ze 100 % skládat z alternativ jako je bioplyn, biopalivo, elektrika nebo vodík a více balíků se zde přesune na železnici.

“Pro DPD není zelená přeprava žádnou novinkou, vždy pro nás byla zcela stěžejní. Dlouhodobě podnikáme konkrétní kroky, jak zlepšit životní prostředí a jsem proto rád, že i pro naše zákazníky je tento přístup dnes stejně důležitý - většině již nestačí pouze nakupovat udržitelně, ale vyžadují také udržitelnou přepravu,” řekl Miloš Malaník, generální ředitel DPD.

DPD je jediný balíkový přepravce na českém trhu, který kompenzuje všechny vyprodukované emise oxidu uhličitého na nulu a to již od roku 2012. V Praze provozuje dvě cyklodepa - jedno na Florenci a nové na Andělu. V obou depech je společnost DPD zapojena ve spolupráci s pražským Magistrátem a TSK a podobné projekty by ráda realizovala i v dalších českých městech. Společnost také spustila program měření kvality ovzduší, kde každý Pražan může zjistit, jak je na tom okolí jeho bydliště, zda je vhodné například jít na procházku, sportovat, nebo raději zavřít okno. Data z projektu jsou pak jedinečným zdrojem pro lokální autority a projekty zamezující znečištění ovzduší.

Již od minulého roku je DPD členem Asociace společenské odpovědnosti a také exkluzivním udržitelným přepravcem jejího projektu, udržitelného e-shopu nakupnadobro.cz. Odtud zdarma doručuje balíčky výhradně ekologicky.

(pav)

Foto: DPD

spinner