DHL Express oznamuje dvě dosud největší dohody o udržitelném leteckém palivu

DHL Express oznamuje dvě dosud největší dohody o udržitelném leteckém palivu

10.5. - DHL Express oznámila významný krok směrem k dekarbonizaci letecké logistiky a její udržitelnosti. Společnost DHL potvrdila novou strategickou spolupráci se společnostmi bp a Neste k poskytnutí více než 800 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví (SAF) společnosti DHL Express během příštích pěti let. Nové dohody tvoří jednu z dosud největších dohod SAF v letectví. Tyto obchodní dohody, spolu s dříve oznámeným zavedením SAF v síti DHL v San Franciscu (SFO), East Midlands (EMA) a Amsterdamu (AMS), překročí 50 procent cíle DHL Express k dosažení 10 procent přimíchávání SAF v rámci letecké přepravy do roku 2026. DHL očekává, že strategická spolupráce ušetří přibližně dva miliony tun emisí oxidu uhličitého během životního cyklu leteckého paliva – ekvivalent ročních emisí skleníkových plynů ve výši přibližně 400 000 osobních aut.

DHL Express přepraví ročně více než 480 milionů urgentních dokumentů a balíků pomocí své celosvětové sítě do 220 zemí a teritorií. Jednoduše řečeno, s 800 miliony litrů, což je přibližně 1000 ročních letů DHL na trase mezi americkým Cincinnati a německým Lipskem, by mohly být Boeingy 777 provozovány přibližně 12 let za předpokladu 100% využití SAF. Celkem to odpovídá 12 000 uhlíkově neutrálním dálkovým letům.

„Jako přední světový poskytovatel logistiky jsme se zavázali poskytovat zákazníkům ekologická a udržitelnější řešení. Významné obchodní vztahy SAF s bp a Neste představují významný krok v leteckém průmyslu a ověřují rámec našeho udržitelného plánu,“ řekl Frank Appel, generální ředitel Deutsche Post DHL Group. "Použití SAF je v současnosti jednou z klíčových cest leteckého průmyslu ke snížení emisí CO2 během životního cyklu leteckého paliva u aktuálně dostupných typů letadel."

„Jsme hrdí, že se nám podařilo uzavřít dohodu, která prohlubuje náš strategický vztah se skupinou Deutsche Post DHL. Jak bp přechází na integrovanou energetickou společnost, využíváme náš hodnotový řetězec zahrnující suroviny, globální výrobu, logistiku a letištní infrastrukturu. Jen málo společností má obchodní, ale také obchodně-odborné znalosti v SAF, potřebné k navrhování a dodávání řešení pro komplexní potřeby zákazníků. Naší ambicí je ještě těsněji spolupracovat s letišti a leteckými společnostmi na možnostech dekarbonizace,“ řekl Martin Thomsen, SVP, Air bp.

Ve svém plánu udržitelnosti se Deutsche Post DHL Group zavázala, že do roku 2030 použije 30 % směsi SAF pro veškerou leteckou přepravu. Oba dodavatelé budou poskytovat SAF vyrobené z odpadních olejů. SAF z odpadů a zbytků může během svého životního cyklu snížit emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s konvenčním leteckým palivem, které nahrazuje, a tím snížit uhlíkovou stopu DHL. Aby bylo zajištěno, že palivo je udržitelné, je zabráněno používání surovin, které konkurují produkci potravin nebo způsobují nepřímé změny ve využívání půdy.

„Neuplyne den, kdy by se nás naši zákazníci nezeptali na nízkouhlíková logistická řešení a nebyli partnerem v naší společné snaze být součástí vytváření udržitelnější budoucnosti,“ řekl John Pearson, generální ředitel DHL Express. „Nové smlouvy SAF s bp a Neste jsou milníky na této cestě. Naším hlavním cílem je inspirovat více dodavatelů SAF k řešení současného nedostatku dodávek. Zároveň vyzýváme ty, kteří utváří pravidla, aby nastavili správný rámec pro urychlení nárůstu SAF na trhu v EU a na celém světě, včetně účetního mechanismu, který umožňuje flexibilní nákupy a používání SAF.“

„Tato dohoda o dosud největším odběru ekologického leteckého paliva SAF je milníkem, který klade důraz na rostoucí potřebu a naléhavost – stejně jako závazek – jednat v oblasti emisí souvisejících s letectvím. Jsme rádi, že můžeme společně s DHL podniknout tento významný krok, který ukazuje společné ambice obou společností a je dalším pokrokem na naší cestě k vytvoření zdravější planety pro naše děti,“ řekl Peter Vanacker, prezident a generální ředitel Neste. „Dnešní oznámení také odráží skutečnost, jakým způsobem pomáháme zákazníkům snížit emise skleníkových plynů o minimálně 20 milionů tun CO2 ročně do roku 2030. SAF je základním kamenem úsilí leteckého průmyslu dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. Vyžaduje společné úsilí v celém hodnotovém řetězci letectví se všemi zúčastněnými stranami, s využitím všech dostupných surovin a řešení k dosažení tohoto cíle.“

DHL Express si klade za cíl v budoucnu rozšířit svá partnerství s dodavateli Sustainable Aviation Fuel a neustále zvyšovat procento SAF ve své letecké dopravě. DHL je i nadále odhodlána podporovat inovativní technologie k výraznému snížení emisí skleníkových plynů v letectví, jak je uvedeno v plánu udržitelnosti skupiny Deutsche Post DHL Group.

(pav)

Foto: DHL Express

spinner