Z ŘSD bude státní podnik, umožní mu lépe fungovat, změnu schválila vláda

Z ŘSD bude státní podnik, umožní mu lépe fungovat, změnu schválila vláda

28.7. - Z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se od roku 2024 stane státní podnik. Vláda schválila změnu zákona o pozemních komunikacích, která tuto přeměnu umožňuje. Transformace řeší nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace, a pomůže tím zefektivnit činnost ŘSD. Státní podnik si může získat a udržet vlastní odborníky na klíčových pozicích. Tento krok má také přinést finanční úspory a nová forma umožní větší pružnost i tlak na zvyšování kvality.

„Cílem změny státní příspěvkové organizace na obchodní společnost je zejména vytvořit podmínky pro dostatečné ohodnocení odborníků, protože je potřeba umožnit ŘSD snazší zaměstnávání a odměňování špičkových odborníků, jako jsou dopravní inženýři nebo například IT specialisté se zaměřením na kyberbezpečnost. Přinese to i větší tlak na kvalitu údržby, bude možné určit standardy a platit za práci, která bude kvalitně odvedena. Pomůže to i zefektivnit vnitřní procesy a připravit podnik na nové formy financování,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
ŘSD bude jako státní podnik moci vykonávat vlastními silami odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí nebo dopravní telematiky. Bude také moci zajistit hlavní inženýry projektů, právníky, správce staveb a technické dozory v zásadních oblastech především vlastními zaměstnanci, a externí dodavatele využívat tam, kde to bude v nových podmínkách výhodnější. To umožní úspory nákladů u činností, které se nyní outsourcují.
Výsledky této transformace také zvýší efektivitu správy, provozu a údržby pozemních komunikací. „Na proměně ŘSD již pracujeme tři roky a v naší strategii fungování ŘSD s cílovým stavem k roku 2025 s tímto zlepšením od roku 2024 počítáme. Vytvořili jsme z tohoto důvodu nový útvar pro strategii zastřešující digitalizaci, inovace, nové technologie a zejména projektové řízení,“ přibližuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Změnu umožní novela zákona
Změnu právní formy ŘSD na státní podnik umožní novela zákona o pozemních komunikacích, kde budou zakotveny odchylky od obecné úpravy zákona o státním podniku. Díky novele dojde k přechodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD. Zakotvením právního nástupnictví se docílí automatického přechodu veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik.
Investiční akce budou i nadále dostávat finance z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících dálnic a silnic I. třídy bude představovat platba za službu hrazená rovněž z rozpočtu SFDI.
Náklady na transformaci pokryje kombinace vlastních zdrojů ŘSD a prostředků Ministerstva dopravy. V rozpočtech obou institucí se s těmito penězi již počítá. Z důvodu transformace tak nebude potřeba rozpočty navyšovat.
Státní podnik je osvědčená forma pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tedy Ministerstva dopravy. Obdobným způsobem vznikla a je řízena i Správa železnic.
(pav)
Foto: Ministerstvo dopravy
spinner