Výsledky českého předsednictví za měsíc červenec

Výsledky českého předsednictví za měsíc červenec

31.7. - Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česká republika, která stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009, se svého historicky druhého předsednictví ujala 1. července 2022. Připomeňme alespoň ve zkratce výsledky a úspěchy za první měsíc.

Snížení spotřeby plynu

Za rekordních šest dnů od představení návrhu Komise dokázalo české předsednictví vyjednat dohodu na snížení spotřeby plynu. Tu na svém mimořádném zasedání téměř jednomyslně schválili ministři energetiky zemí EU. Patnáctiprocentní úspory plynu jsou podle dohody zatím dobrovolné, pokud by ale nastal jeho akutní nedostatek, stanou se povinnými. Cílem nařízení Rady je snížit závislost EU na ruském plynu, který je využíván jako zbraň, která má za cíl rozdělit členské státy.

Další sankce vůči Rusku

Členské státy EU pod vedením českého předsednictví schválily další sankční balíček s cílem dál ekonomicky oslabovat Rusko kvůli agresi na Ukrajině. Rozšířená opatření obsahují mimo jiné zákaz dovozu zlata ruského původu včetně šperků do EU, zmrazení aktiv banky Sberbank a další sankce vůči jednotlivcům a subjektům aktivně podporující ruskou agresi.

Společná pozice k rozpočtu na rok 2023

Velvyslanci našli shodu na návrhu rozpočtu EU pro příští rok. Čeká se ještě na souhlas všech členských vlád, než začne české předsednictví o rozpočtu v září vyjednávat s Evropským parlamentem.

Dalších 500 milionů EUR pro Ukrajinu z Evropského mírového nástroje

Rada EU zvýšila celkovou podporu ukrajinských ozbrojených sil na 2,5 miliardy EUR, což Ukrajině umožní pokračovat v odporu proti ruskému agresorovi a posílí tak i bezpečnost EU.

Miliarda EUR makrofinanční pomoci pro Ukrajinu

Makrofinanční pomoc má za cíl řešit okamžité a nejnaléhavější finanční potřeby Ukrajiny a zajistit, aby ukrajinský stát mohl i nadále plnit své nejzákladnější funkce. Má formu výrazně zvýhodněné dlouhodobé půjčky.

Uznávání ukrajinských řidičských průkazů

Díky české aktivitě se podařilo ve zrychlené proceduře schválit opatření, které umožní lidem i nadále používat řidičské průkazy vydané na Ukrajině. Po praktické stránce se tak zjednoduší každodenní život nejen milionů uprchlíků, ale i úřadů, které jim nebudou muset vydávat nová řidičská oprávnění.

Společná pozice na FAST-CARE

Čeští diplomaté také zvládli dojednat společnou pozici všech členských států k návrhu FAST-CARE. Cílí na další pomoc regionům EU, které přijaly velké množství uprchlíků z Ukrajiny nebo se potýkají s nepříznivými hospodářskými dopady agrese Ruska. Návrh by měl zjednodušit uvolňování evropských financí do těchto oblastí. České předsednictví ho na podzim začne projednávat s Evropským parlamentem.

Liberalizace obchodu s Moldavskem

Rada přijala nařízení, kterým se dočasně liberalizuje obchod se sedmi moldavskými zemědělskými produkty. Jde například o rajčata, česnek, jablka a třešně. Znamená to, že Moldavsko může po dobu jednoho roku minimálně zdvojnásobit vývoz těchto produktů do Evropské unie bez jakýchkoli cel.

Platforma Evropské unie na podporu Moldavska

Ministři vnitra oficiálně spustili platformu, díky níž bude EU podporovat Moldavsko v bezpečnostních otázkách. Bude se soustředit na témata související s pašováním migrantů, obchodováním se střelnými zbraněmi, obchodováním s lidmi, kyberkriminalitou a pašováním drog.

Zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií

Po dlouhých letech čekání mohou obě země konečně začít vyjednávat jednotlivé vyjednávací kapitoly přistoupení. Na mezivládní konferenci, které Česko předsedalo, udělaly další krok na své cestě do evropského společenství.

Program digitální dekády

Během osmihodinového vyjednávání s Evropským parlamentem, které skončilo až nad ránem, se českým diplomatům podařilo dohodnout na podobu programu digitální dekády. Ten obsahuje cíle pro digitální transformaci EU do roku 2030, které se týkají nejen digitalizace podniků a veřejných služeb, ale také zvyšování digitálních dovedností obyvatel. Dohodu pak jednomyslně potvrdili velvyslanci zemí EU.

Akt o digitálních trzích

Akt o digitálních trzích byl dílem předcházejícího francouzského předsednictví. V červenci, už za toho českého, ho definitivně posvětili ministři členských zemí. Nařízení stanovuje pravidla pro velké online platformy a zamezí tomu, aby zneužívaly svého dominantního postavení na trhu. Více. Obecná bezpečnost výrobků. Čeští vyjednavači také dokázali najít dohodu na mandátu pro jednání členských států s Evropským parlamentem k obecné bezpečnosti výrobků. Jde o aktualizaci starší legislativy, která už neodpovídá požadavkům dnešní digitální doby. Nové nařízení upravuje pravidla pro e-shopy a online podniky a mělo by zajistit vyšší bezpečnost nákupů i nakupovaného zboží.

Chorvatsko v eurozóně

Rada EU dala finální souhlas k přistoupení Chorvatska do eurozóny. Společnou měnou, kterou dnes používá 19 členských států EU, se začne v Chorvatsku platit 1. ledna 2023.

Závěry Rady o boji proti zahraničním dezinformacím

Tyto závěry odsuzují manipulaci s informacemi a vměšování ze strany Ruska v souvislosti s jeho agresí proti Ukrajině. Umožňují i další vývoj omezujících opatření proti takovému jednání.

Závěry Rady o digitální diplomacii EU

Digitální diplomacie se stane nedílnou součástí vnější činnosti EU. EU bude aktivně prosazovat všeobecná lidská práva a základní svobody v digitálním prostředí a zastávat přístup k digitálním technologiím zaměřený na člověka. Shodli se na tom ministři na Radě pro zahraniční věci.

Závěry k akvakultuře

Na červencové Radě pro zemědělství a rybolov přijali ministři závěry k akvakultuře. V nich se státy shodly, že je potřeba rozvíjet produkci a konkurenceschopnost tohoto odvětví, ať už jde o mořskou nebo sladkovodní akvakulturu.

Práce na dalším zasedání Rady přidružení EU-Izrael

Deset let od posledního jednání Rady přidružení EU-Izrael se ministři EU shodli na obnovení těchto zasedání a zahájení jejich příprav.

Dohoda Rady o zahraničních subvencích narušujících hospodářskou soutěž

Velvyslanci schválili dohodu ohledně dotací ze třetích zemí, které by mohly narušit hospodářskou soutěž na trhu EU. Nový systém zajistí rovné podmínky pro všechny firmy na vnitřním trhu. Text bude postoupen ke schválení Evropskému parlamentu a následně ho formálně přijmou ministři.

(pav)

Logo: EU2022

spinner